نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مسجد_بهتر (۱۴ تصویر)

#مسجد_بهتر درها را بکشایید! آمدیم و یکی به هر عذری توفیق نداشت به نماز اول وقت برسد. خدا رواست در خیابان حیران و سرگردان بگردد و درِ هر مسجدی را بسته ببیند؟ و آنقدر بماند ...

#مسجد_بهتر درها را بکشایید! آمدیم و یکی به هر عذری توفیق نداشت به نماز اول وقت برسد. خدا رواست در خیابان حیران و سرگردان بگردد و درِ هر مسجدی را بسته ببیند؟ و آنقدر بماند تا نمازش قضا بشود. دیر نماز خواندن حتماً از قضا شدن نماز بهتر است. این ...

۱۹ اردیبهشت 1397
11K
#مسجد_بهتر پست امام جماعتی |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر پست امام جماعتی |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱۱ اردیبهشت 1397
6K
#مسجد_بهتر آینده مسجد |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر آینده مسجد |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱۸ فروردین 1397
6K
#مسجد_بهتر کار خوب یا کار خوب تر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر کار خوب یا کار خوب تر |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۲۴ بهمن 1396
5K
#مسجد_بهتر لسان قوم امروز... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر لسان قوم امروز... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱۴ دی 1396
8K
#مسجد_بهتر خراب رفیق! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر خراب رفیق! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱۰ آذر 1396
7K
#مسجد_بهتر رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۲۴ آبان 1396
7K
#مسجد_بهتر سیب‌زمینی نباشیم! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

#مسجد_بهتر سیب‌زمینی نباشیم! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir مسجدنما در سروش: http://sapp.ir/masjednama_ir

۱۵ آبان 1396
4K
#مسجد_بهتر شوخی با اعتماد مردم! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages/masjednama

#مسجد_بهتر شوخی با اعتماد مردم! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir صفحه مسجد نما در شبکه اجتماعی تبیان http://net.tebyan.net/pages...

۱۲ مرداد 1396
7K
#مسجد_بهتر مثل کف دست... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#مسجد_بهتر مثل کف دست... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۱۵ فروردین 1396
5K
#مسجد_بهتر روزهای نیستی! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#مسجد_بهتر روزهای نیستی! |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۸ اسفند 1395
6K
#مسجد_بهتر در محله هم کسانی باید نقش بابابزرگ را داشته باشند تا اختلاف ها به خاطر احترام به آن ها تمام شود... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#مسجد_بهتر در محله هم کسانی باید نقش بابابزرگ را داشته باشند تا اختلاف ها به خاطر احترام به آن ها تمام شود... |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۵ اسفند 1395
2K
#مسجد_بهتر حقیقت علم نور است و دل را نورانی می کند.. |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#مسجد_بهتر حقیقت علم نور است و دل را نورانی می کند.. |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۴ اسفند 1395
2K
#مسجد_بهتر امام جماعت باید مثل بهترین رفیق در همه کارها رفیقش را همراهی کند حتی وقتی دارد برای سفر آخرت آماده می‌شود |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

#مسجد_بهتر امام جماعت باید مثل بهترین رفیق در همه کارها رفیقش را همراهی کند حتی وقتی دارد برای سفر آخرت آماده می‌شود |||||||||||||||||||||||| #مسجدنما #مدرسه_نما سایت مسجد نما: http://masjednama.ir

۱ اسفند 1395
3K