نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مستمری_بازنشستگی (۲ تصویر)

🔴 #سازمان_تامین_اجتماعی باید حداقل سالی یک بار #مستمری_بازنشستگی، #ازکارافتادگی و #مستمری_بازماندگان را باتوجه به افزایش #هزینه‌های_زندگی افزایس دهند 🔴 #بیمه‌شدگانی که #بازنشسته یا ازکارافتاده می‌شوند و اعضای درجه یک خانواده آنها با پرداخت ۲ درصد ...

🔴 #سازمان_تامین_اجتماعی باید حداقل سالی یک بار #مستمری_بازنشستگی، #ازکارافتادگی و #مستمری_بازماندگان را باتوجه به افزایش #هزینه‌های_زندگی افزایس دهند 🔴 #بیمه‌شدگانی که #بازنشسته یا ازکارافتاده می‌شوند و اعضای درجه یک خانواده آنها با پرداخت ۲ درصد از #مستمری دریافتی از #خدمات_درمانی برخوردار می‌شوند #کار #کارگر #کارفرما #بیمه #استخدام #شغل #پاداش #مزایا ...

۱۶ تیر 1398
10K
🔹️اگر #مستمری_بگیر #بازنشسته یا #از_کار_افتاده به مدت شش ماه #مستمری_بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی خود را مطالبه نکند، بازماندگان دارای شرایط وی، حق دارند موقتا مستمری و #حقوق وظیفه #قانونی خود را تقاضا و دریافت ...

🔹️اگر #مستمری_بگیر #بازنشسته یا #از_کار_افتاده به مدت شش ماه #مستمری_بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی خود را مطالبه نکند، بازماندگان دارای شرایط وی، حق دارند موقتا مستمری و #حقوق وظیفه #قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. 😂اگر معلوم شود که فرد مذکور در حال حیات است مستمری او به حالت ...

۱۱ بهمن 1397
10K