نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مریم_نظریان (۱۴ تصویر)

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز ...

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز و دختری که در سینه اش می‌تپد... #مریم_نظریان

۳ آبان 1398
1K
هر سربازی؛ در جیب‌هایش، در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش، زنی را به میدان جنگ می‌برد! آمار کشته‌های جنگ همیشه غلط بوده است، هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد: سرباز و دختری که ...

هر سربازی؛ در جیب‌هایش، در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش، زنی را به میدان جنگ می‌برد! آمار کشته‌های جنگ همیشه غلط بوده است، هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد: سرباز و دختری که در سینه‌اش می‌تپد... #مریم_نظریان #عاشقانه

۴ شهریور 1398
45
هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش ، زنی را به میدان جنگ میبرد ؛ آمار کشته های جنگ ، همیشه غلط بوده است .. هر گلوله دونفر را از پا ...

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش ، زنی را به میدان جنگ میبرد ؛ آمار کشته های جنگ ، همیشه غلط بوده است .. هر گلوله دونفر را از پا در می آورد ، سرباز و دختری که در سینه اش میتپد .. #مریم_نظریان

۲۹ بهمن 1397
29
هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز ...

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز و دختری که در سینه اش می‌تپد... #مریم_نظریان

۱۲ آذر 1397
27
‏آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دو نفر رﺍ از پا در میاورد سرباز و دختری که در سینهﺍش می تپد... #مریم_نظریان😍 😍

‏آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دو نفر رﺍ از پا در میاورد سرباز و دختری که در سینهﺍش می تپد... #مریم_نظریان😍 😍

۲۹ فروردین 1397
27
زمان کتیبه ها را کهنه می کند کوه ها را فرسوده و عمر من را کوتاه به دوست داشتن تو اما قدمت میدهد #مریم_نظریان

زمان کتیبه ها را کهنه می کند کوه ها را فرسوده و عمر من را کوتاه به دوست داشتن تو اما قدمت میدهد #مریم_نظریان

۳۱ تیر 1396
41
آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است! هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز, و دختری که در سینه اش می‌تپد! 👤 #مریم_نظریان 💟 کانال هوای حوا @Havaye_Havva

آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است! هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز, و دختری که در سینه اش می‌تپد! 👤 #مریم_نظریان 💟 کانال هوای حوا @Havaye_Havva

۸ دی 1395
27
آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است! هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز, و دختری که در سینه اش می‌تپد! #مریم_نظریان . .#عاشقانه #zคђгค

آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است! هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز, و دختری که در سینه اش می‌تپد! #مریم_نظریان . .#عاشقانه #zคђгค

۳۱ تیر 1395
32
هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز ...

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز و دختری که در سینه اش می‌تپد... #مریم_نظریان

۳۱ اردیبهشت 1395
45
هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد ...

هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد .. سرباز ... و دختری که در سینه‌اش می‌تپد ... #مریم_نظریان ▶ @saharbanoo194 به این ...

۱۸ اسفند 1394
23
هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد ...

هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد .. سرباز ... و دختری که در سینه‌اش می‌تپد ... #مریم_نظریان #@saharbanoo194 به این گروه ...

۱۸ اسفند 1394
24
هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد ...

هر سربازی در جیب‌هایش در موهایش و لای دکمه‌های یونیفورمش ؛ زنی را به میدان جنگ می‌برد. آمار کشته های جنگ ... همیشه غلط بوده است ! هر گلوله دونفر را از پا در می‌آورد .. سرباز ... و دختری که در سینه‌اش می‌تپد ... #مریم_نظریان

۱۴ بهمن 1394
61
هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ میبرد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز ...

هر سربازی در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ میبرد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز و دختری که در سینه اش میتپد.. . . #مریم_نظریان . عزیز ترین هاتو به ...

۱۳ بهمن 1394
188
هر سرباز در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز ...

هر سرباز در جیبهایش در موهایش و لای دکمه های یونیفورمش زنی را به میدان جنگ می‌برد آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است هر گلوله دونفر را از پا در می آورد سرباز و دختری که در سینه اش می‌تپد #مریم_نظریان

۱۰ بهمن 1394
47