نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مرجانها (۱ تصویر)

. افزایش دما در اقیانوسها بر روی #مرجانها هم تاثیر گذاشته است این رویداد غذای #ماهیها و #جمعیت انها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

. افزایش دما در اقیانوسها بر روی #مرجانها هم تاثیر گذاشته است این رویداد غذای #ماهیها و #جمعیت انها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۱۲ خرداد 1395
1K