نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مذهبے_ها_عاشقترند (۴ تصویر)

#عاشقانہ_هاے_رویایے💖🍃 یـہ روز داشتیم با ماشیـن تـو خیابون مےرفتیـم سر یـہ چراغ قرمز ...🚗🚦 پیرمـرد گل فروشـے با یـہ ڪالسڪه ایستاده بود...💐😍 منوچـہر داشت از برنامـہ ها و ڪارایـے ڪـہ داشتیم مےگفت ...😌 ولـے مـن ...

#عاشقانہ_هاے_رویایے💖🍃 یـہ روز داشتیم با ماشیـن تـو خیابون مےرفتیـم سر یـہ چراغ قرمز ...🚗🚦 پیرمـرد گل فروشـے با یـہ ڪالسڪه ایستاده بود...💐😍 منوچـہر داشت از برنامـہ ها و ڪارایـے ڪـہ داشتیم مےگفت ...😌 ولـے مـن حواسـم بـہ پیرمرده بود ... منوچـہر وقتے دید حواسم به حرفاش نیست ...🙃 نگاهـمو دنبال ...

۲ اردیبهشت 1398
2K
یـہ روز داشتیم با ماشیـن تـو خیابون مےرفتیـم سر یـہ چراغ قرمز ...🚗🚦 پیرمـرد گل فروشـے با یـہ ڪالسڪه ایستاده بود...💐😍 منوچـہر داشت از برنامـہ ها و ڪارایـے ڪـہ داشتیم مےگفت ...😌 #ولـے_مـن_حواسـم_بـہ_پیرمرده_بود ... منوچـہر ...

یـہ روز داشتیم با ماشیـن تـو خیابون مےرفتیـم سر یـہ چراغ قرمز ...🚗🚦 پیرمـرد گل فروشـے با یـہ ڪالسڪه ایستاده بود...💐😍 منوچـہر داشت از برنامـہ ها و ڪارایـے ڪـہ داشتیم مےگفت ...😌 #ولـے_مـن_حواسـم_بـہ_پیرمرده_بود ... منوچـہر وقتے دید حواسم به حرفاش نیست ...🙃 نگاهـمو دنبال ڪرد و فڪر ڪرده بود دارم ...

۲۱ شهریور 1396
172
من از لیـلے و مجنوڹ درس عشقــــم را نمیــگیرم🙅🏻 ڪہ باشد حضرت زهــ❤️ـــرا هنوزم لیلـےحیدر😍 #هردو_عالم_بہ_فداے_پدر_و_مادر_من😘😍 #اعتراضے_هست_آقااا⁉️ #مذهبے_ها_عاشقترند😍 @yavaran20

من از لیـلے و مجنوڹ درس عشقــــم را نمیــگیرم🙅🏻 ڪہ باشد حضرت زهــ❤️ـــرا هنوزم لیلـےحیدر😍 #هردو_عالم_بہ_فداے_پدر_و_مادر_من😘😍 #اعتراضے_هست_آقااا⁉️ #مذهبے_ها_عاشقترند😍 @yavaran20

۱۲ شهریور 1396
284
💠تقدیم به بـــــرادرانم ... بـــــرادرم... او در گرماے تابستان چادر سر میکند؛ سخت است ؛ ولے تنها 3 ماه است ، چادر آزادے حرکت و دستانش را مے گیرد ، سخت است ولے نه زیاد ...

💠تقدیم به بـــــرادرانم ... بـــــرادرم... او در گرماے تابستان چادر سر میکند؛ سخت است ؛ ولے تنها 3 ماه است ، چادر آزادے حرکت و دستانش را مے گیرد ، سخت است ولے نه زیاد ؛ چادر سر کردن مسئولیت مے آورد و انتظار ، ولے تـــــمام اینها سخت تر ...

۱۵ مرداد 1396
12