نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مدیر_نجومی (۴ تصویر)

مدیر اسلامی #خادم است یا #سلطان ؟! تصویب حقوق24میلیون تومانی یک مدیر معادل حقوق روزانه یک کارگر مقایسه توانایی جوانان #جهادی و #انقلابی با یک #مدیر_نجومی... #daneshjooiran_plus http://www.wisgoon.com/daneshjooiran_plus/

مدیر اسلامی #خادم است یا #سلطان ؟! تصویب حقوق24میلیون تومانی یک مدیر معادل حقوق روزانه یک کارگر مقایسه توانایی جوانان #جهادی و #انقلابی با یک #مدیر_نجومی... #daneshjooiran_plus http://www.wisgoon.com/dane...

۱۳ اسفند 1395
9
🔴آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟🔴 ♦️آقای روحانی در جمع مردم قزوین گفت « کشور در سال گذشته بی‌دغدغه اداره شد؛ چرا شکر نعمت نمی‌کنید » برابر آمار 120،000 دختر مددجو و نیازمند در کشور وجود دارد ...

🔴آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟🔴 ♦️آقای روحانی در جمع مردم قزوین گفت « کشور در سال گذشته بی‌دغدغه اداره شد؛ چرا شکر نعمت نمی‌کنید » برابر آمار 120،000 دختر مددجو و نیازمند در کشور وجود دارد که به دلیل عدم بضاعت در تهیه جهزیه، نتوانسته‌اند به خانه‌ی بخت بروند. از طرف ...

۸ مهر 1395
13
آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟ رضا سراج/ آقای روحانی در جمع مردم قزوین گفت «کشور در سال گذشته بی‌دغدغه اداره شد؛ چرا شکر نعمت نمی‌کنید » برابر آمار 120،000 دختر مددجو و نیازمند در کشور وجود ...

آقای روحانی چرا #استغفار_نمیکنید!؟ رضا سراج/ آقای روحانی در جمع مردم قزوین گفت «کشور در سال گذشته بی‌دغدغه اداره شد؛ چرا شکر نعمت نمی‌کنید » برابر آمار 120،000 دختر مددجو و نیازمند در کشور وجود دارد که به دلیل عدم بضاعت در تهیه جهزیه، نتوانسته‌اند به خانه‌ی بخت بروند. از ...

۸ مهر 1395
14
عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پاداش ها و حقوق های نجومی می گذرد علیرغم دستور اولیه جنابعالی به معاون اول خودتان مبنی بر عزل متخلفان، تا امروز تنها چند ...

عقد اخوت آقای روحانی! جناب آقای #روحانی، دو ماه از رسوایی پاداش ها و حقوق های نجومی می گذرد علیرغم دستور اولیه جنابعالی به معاون اول خودتان مبنی بر عزل متخلفان، تا امروز تنها چند #مدیر_نجومی لطف کرده و استعفا داده‌اند. با این روند چطور انتظار دارید افکار عمومی بیانیه ...

۱۵ تیر 1395
46