نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مدیریت_رفتارهای_یکهویی (۱ تصویر)

ما گاهی تلاش می کنیم به کسی که خشمگین است بگوییم آرام باش! اما این گونه دستورها بیان عاطفی را در فرد خاموش می کند. #مدیریت_رفتارهای_یکهویی کتابی برای کنترل خشم و احساسات #فردریک_فانژه

ما گاهی تلاش می کنیم به کسی که خشمگین است بگوییم آرام باش! اما این گونه دستورها بیان عاطفی را در فرد خاموش می کند. #مدیریت_رفتارهای_یکهویی کتابی برای کنترل خشم و احساسات #فردریک_فانژه

۲۰ شهریور 1397
9K