نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مدیریت_بر_اساس_اهداف (۲ تصویر)

#مدیریت_بر_اساس_اهداف وقتی لرزشی در قلّاب حس می کنید، سریع ماهی را بگیرید. هرگز #ندای_درونی_خود را نادیده نگیرید. #فکر_خوب به سراغ افراد زیادی می رود... کتاب #هدیه_به_مدیران . صص 14 و15 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دانستنی_جالب_توجه #نکات_جالب_توجه #دانستنی_مفید ...

#مدیریت_بر_اساس_اهداف وقتی لرزشی در قلّاب حس می کنید، سریع ماهی را بگیرید. هرگز #ندای_درونی_خود را نادیده نگیرید. #فکر_خوب به سراغ افراد زیادی می رود... کتاب #هدیه_به_مدیران . صص 14 و15 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دانستنی_جالب_توجه #نکات_جالب_توجه #دانستنی_مفید #نکات_مدیریتی #شف12253 #Interesting_points #Management_Tips

۱ آبان 1397
6K
#مدیریت_بر_اساس_اهداف اگر هدف ها را بشناسید موفّق خواهید بود. در نود درصد موارد #اهداف را نمی شناسید.. کتاب #هدیه_به_مدیران . ص 14 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دانستنی_جالب_توجه #نکات_جالب_توجه #دانستنی_مفید #نکات_مدیریتی #شناسایی_اهداف #موفقیت_در_گرو_شناسایی_اهداف #شف12248 #Management_Tips #Goal

#مدیریت_بر_اساس_اهداف اگر هدف ها را بشناسید موفّق خواهید بود. در نود درصد موارد #اهداف را نمی شناسید.. کتاب #هدیه_به_مدیران . ص 14 #گنجینه_علوی_ساوجی @srazsaveh #دانستنی_جالب_توجه #نکات_جالب_توجه #دانستنی_مفید #نکات_مدیریتی #شناسایی_اهداف #موفقیت_در_گرو_شناسایی_اهداف #شف12248 #Management_Tips #Goal

۲۷ مهر 1397
11K