نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمود_دولت_آبادی (۲۳۴ تصویر)

#کلام خدایا!!!! چقدرتنهاهستم!!! چقدر!!! دیگران بیرون من رامیبینند وچه بسا به تصوری که ازمن دارند غبطه میخورند اما درون من،، درون مراهیچکس نمیتواند ببیند حتی نزدیکترین کسان من.. تازه چه میتوانند بکنند؟؟ درنهایت احساس همدردی..!! ...

#کلام خدایا!!!! چقدرتنهاهستم!!! چقدر!!! دیگران بیرون من رامیبینند وچه بسا به تصوری که ازمن دارند غبطه میخورند اما درون من،، درون مراهیچکس نمیتواند ببیند حتی نزدیکترین کسان من.. تازه چه میتوانند بکنند؟؟ درنهایت احساس همدردی..!! #محمود_دولت_آبادی ‌‌╭┅───────┅╮ .........setayesh...... ╰┅───────┅╯

۱ روز پیش
7K
روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می ...

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند روز و شب دارد ، روشنی دارد ، تاریکی دارد ، کم دارد ، بیش دارد دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده ، تمام می شود بهار می آید... #محمود_دولت_آبادی

۴ روز پیش
5K
خاتون پرسید: -الانه حواست کجا بود؟ مرحب به او لبخند زد. خاتون معنای لبخند او را حس کرد. مثل اینکه فهمیده بود خودش خاطر مرحب را مشغول داشته است. از این به‌خودش می‌نازید. یک جور ...

خاتون پرسید: -الانه حواست کجا بود؟ مرحب به او لبخند زد. خاتون معنای لبخند او را حس کرد. مثل اینکه فهمیده بود خودش خاطر مرحب را مشغول داشته است. از این به‌خودش می‌نازید. یک جور غرور زنانه. حالتی که گویا در هر زنی است. مرحب هم این را دریافت. دریافت ...

۵ روز پیش
12K
نگاه او به من کفایت می‌کرد. برای سرمستی وصف ناپذیرم اگر چشمان عالمی حتی نسبت به من کور می شد... #محمود_دولت_آبادی #مدل_لباس

نگاه او به من کفایت می‌کرد. برای سرمستی وصف ناپذیرم اگر چشمان عالمی حتی نسبت به من کور می شد... #محمود_دولت_آبادی #مدل_لباس

۱ هفته پیش
6K
‌ عشق !!!! اگر چه می سوزاند،،، اما جلای جان نیز هست.... لحظه ها را رنگین می کند..... #محمود_دولت_آبادی 🕊♥️🌹♥️🕊

‌ عشق !!!! اگر چه می سوزاند،،، اما جلای جان نیز هست.... لحظه ها را رنگین می کند..... #محمود_دولت_آبادی 🕊♥️🌹♥️🕊

۱ هفته پیش
3K
آدمیزاد گاهی به یک نظر هواخواه کسی می شود، گاهی هم صد سال اگر با کسی دمخور باشد دلش بار نمی دهد که با او دست به یک کاسه ببرد. #محمود_دولت_آبادی

آدمیزاد گاهی به یک نظر هواخواه کسی می شود، گاهی هم صد سال اگر با کسی دمخور باشد دلش بار نمی دهد که با او دست به یک کاسه ببرد. #محمود_دولت_آبادی

۲ هفته پیش
31K
❤🍃در این دنیای بزرگ جایی هم آخر برای تو هست. راهی هم آخر برای تو هست. در ِ زندگانی را که گِل نگرفته اند! #محمود_دولت_آبادی

❤🍃در این دنیای بزرگ جایی هم آخر برای تو هست. راهی هم آخر برای تو هست. در ِ زندگانی را که گِل نگرفته اند! #محمود_دولت_آبادی

۲ هفته پیش
5K
من هیچ وقت دل به نبود نمیبندم. درد هم اگر بماند، میترکاند… روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب است، روشنی دارد، تاریکی دارد. پایین دارد… بالا دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر ...

من هیچ وقت دل به نبود نمیبندم. درد هم اگر بماند، میترکاند… روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب است، روشنی دارد، تاریکی دارد. پایین دارد… بالا دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام میشود بهار می آید… جای خالی سلوچ #محمود_دولت_آبادی

۴ هفته پیش
9K
انسان در کلمات نیست که بیانِ منحصر می یابد, بلکه در ناگفته هایش نهفته است،که محرم ترین شخص شاید از ناگفته هایش او را بشناسد.

انسان در کلمات نیست که بیانِ منحصر می یابد, بلکه در ناگفته هایش نهفته است،که محرم ترین شخص شاید از ناگفته هایش او را بشناسد. "عاطفه ی آدمی را می توان در مویرگِ چشمانِ او هم بازیافت " #محمود_دولت_آبادی

۲۱ آذر 1398
926
روزم چون روز دیگران می گذرد. اما شب که در می رسد یادها پریشانم می کنند، با چه اضطرابی روز را به سر می برم اما شبانگاه من و غم یکجا می‌شویم... #سلوک #محمود_دولت_آبادی

روزم چون روز دیگران می گذرد. اما شب که در می رسد یادها پریشانم می کنند، با چه اضطرابی روز را به سر می برم اما شبانگاه من و غم یکجا می‌شویم... #سلوک #محمود_دولت_آبادی

۲۰ آذر 1398
393
آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است، این را دانستم و میدانم که آدم به آدم است که زنده است، آدم به عشق آدم زنده است! 📕 کلیدر 👤 #محمود_دولت_آبادی

آدمیزاد فقط با آب و نان و هوا نیست که زنده است، این را دانستم و میدانم که آدم به آدم است که زنده است، آدم به عشق آدم زنده است! 📕 کلیدر 👤 #محمود_دولت_آبادی

۱۷ آذر 1398
1K
#محمود_دولت_آبادی #استوری ♥️

#محمود_دولت_آبادی #استوری ♥️

۱۶ آذر 1398
418
آدمیزاد گاهی به یک نظر هواخواهِ کسی می‌شود، گاهی هم صد سال اگر با کسی دمخور باشد، دلش بار نمی‌دهد که با او دست به یک کاسه ببرد ... ! #محمود_دولت_آبادی از کتابِ : کلیدر

آدمیزاد گاهی به یک نظر هواخواهِ کسی می‌شود، گاهی هم صد سال اگر با کسی دمخور باشد، دلش بار نمی‌دهد که با او دست به یک کاسه ببرد ... ! #محمود_دولت_آبادی از کتابِ : کلیدر

۱۲ آذر 1398
414
تا چه مایه اندوهناک و دشوار می‌تواند باشد عالم، وقتی تو هیچ بهانه‌ای برای حضور در آن نداشته باشی... #محمود_دولت_آبادی

تا چه مایه اندوهناک و دشوار می‌تواند باشد عالم، وقتی تو هیچ بهانه‌ای برای حضور در آن نداشته باشی... #محمود_دولت_آبادی

۱۱ آذر 1398
115
میـان ما و زندگـانی یک چیزی گنـگ بود ،،! ما دیر آمـدیم یا زود ،،! هر چه بـود به موقع نیـــامدیم ! ... #محمود_دولت_آبادی

میـان ما و زندگـانی یک چیزی گنـگ بود ،،! ما دیر آمـدیم یا زود ،،! هر چه بـود به موقع نیـــامدیم ! ... #محمود_دولت_آبادی

۱۰ آذر 1398
299
خاموش چون کویر ، استوار چون کوه ، صبور مثل سنگ من با مرد بزرگی همکار بودم و نمیدانستم . . .! #محمود_دولت_آبادی ‌

خاموش چون کویر ، استوار چون کوه ، صبور مثل سنگ من با مرد بزرگی همکار بودم و نمیدانستم . . .! #محمود_دولت_آبادی ‌

۷ آذر 1398
125
از آدم‌هاے پــُر #توقع فاصله بگیر اینها حرمت #مهرت را میشکنند و مقیاست را به هـــــم می‌زنند چون آنها #حافظه‌ی ضعیفی دارند و خوبی را زود #فراموش میکنند... #محمود_دولت_آبادی
عکس بلند

از آدم‌هاے پــُر #توقع فاصله بگیر اینها حرمت #مهرت را میشکنند و مقیاست را به هـــــم می‌زنند چون آنها #حافظه‌ی ضعیفی دارند و خوبی را زود #فراموش میکنند... #محمود_دولت_آبادی

۶ آذر 1398
1K
ای سرزمین! کدام فرزندها، در کدام نسل، تو را آزاد، آباد و سربلند، با چشمان باور خود خواهند دید؟ مادرِ ما، ایران! جانِ زخمی تو در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت؟ چشمانِ ما به ...

ای سرزمین! کدام فرزندها، در کدام نسل، تو را آزاد، آباد و سربلند، با چشمان باور خود خواهند دید؟ مادرِ ما، ایران! جانِ زخمی تو در کدام روز هفته التیام خواهد پذیرفت؟ چشمانِ ما به راه عافیت تو سفید شد، ای ما نثارِ عافیتِ تو… نونِ نوشتن #محمود_دولت_آبادی

۳ آذر 1398
162
به کجا چنین شتابان؟ آنجا یڪ قهوه خانه بود اما ننشستیم به نوشیدن دوتا استڪان #چای ،چرا؟؟؟ ، دنیا خراب میشد اگر دقایقی آنجا مینشستیم و نفری یڪ استڪان چای میخوردیم؟! عجله، همیشه عجله ڪدام ...

به کجا چنین شتابان؟ آنجا یڪ قهوه خانه بود اما ننشستیم به نوشیدن دوتا استڪان #چای ،چرا؟؟؟ ، دنیا خراب میشد اگر دقایقی آنجا مینشستیم و نفری یڪ استڪان چای میخوردیم؟! عجله، همیشه عجله ڪدام گوری میخواستم بروم؟ من به بهانه ی رسیدن به زندگی، همیشه زندگی را ڪشته ام... ...

۲ آذر 1398
247
حتما که نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از او بیزار باشی آدم هایی یافت می شوندکه راه رفتنشان، گفتنشان، نگاهشان حتی لبخندشان در تو بیزاری می رویاند کتاب: #جای_خالی_سلوچ( #محمود_دولت_آبادی)

حتما که نباید کسی پدرت را کشته باشد تا تو از او بیزار باشی آدم هایی یافت می شوندکه راه رفتنشان، گفتنشان، نگاهشان حتی لبخندشان در تو بیزاری می رویاند کتاب: #جای_خالی_سلوچ( #محمود_دولت_آبادی)

۲ آذر 1398
102