نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمد_صالح_علا (۲ تصویر)

شما که سواد داری لیسانس داری،روزنامه خونی با بزرگون می شینی حرف میزنی،همه چی می دونی شما که کله ت پُره معلّمِ مردمِ گُنگی واسه هر چی که می گن جواب داری دَر نمی مونی! ...

شما که سواد داری لیسانس داری،روزنامه خونی با بزرگون می شینی حرف میزنی،همه چی می دونی شما که کله ت پُره معلّمِ مردمِ گُنگی واسه هر چی که می گن جواب داری دَر نمی مونی! بگو از چیه که من،دلم گرفته؟ راه میرم دلم گرفته،می شینم دلم گرفته گریه می ...

۲۳ آبان 1396
5K
من برای عاشقِ بی کس، برای عاشق بی چیز راه رفتن، گریه کردن زیر باران می کنم تجویز ... #محمد_صالح_علا

من برای عاشقِ بی کس، برای عاشق بی چیز راه رفتن، گریه کردن زیر باران می کنم تجویز ... #محمد_صالح_علا

۲۶ شهریور 1394
611