نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمد_تقی_بهار (۲ تصویر)

ای پسر مادر خود را مازار بیش از او هیچ کرا دوست مدار تو چه دانی که چها در دل اوست او ترا تا به کجا دارد دوست نیست از «‌عشق‌» فزون تر مهری آن ...

ای پسر مادر خود را مازار بیش از او هیچ کرا دوست مدار تو چه دانی که چها در دل اوست او ترا تا به کجا دارد دوست نیست از «‌عشق‌» فزون تر مهری آن که‌بسته است به موی و چهری عشق از وصل بکاهد باری کم شود از غمی ...

۱۸ آبان 1398
1K
مرغ سحرناله سرکن داغ مرا تازه‌تر کن زآه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پربسته!زکنج قفس درآ نغمهٔ #آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پرشرر ...

مرغ سحرناله سرکن داغ مرا تازه‌تر کن زآه شرربار این قفس را برشکن و زیر و زبر کن بلبل پربسته!زکنج قفس درآ نغمهٔ #آزادی نوع بشر سرا وز نفسی عرصهٔ این خاک توده را پرشرر کن ظلم ظالم،جورصیاد آشیانم داده بر باد ای خدا!ای فلک!ای#طبیعت! #شام تاریک مارا #سحر کن ...

۱۸ مهر 1395
309