نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمد_اینانلو (۱۰ تصویر)

خانطومان 🍃 یعنی : مرزِ بین ِ #مــــاندن و #رفتـــن ... 🍁 یعنی : #گــذاشتن و #گـــذشتن ... 🍂 یعنــــــــــی : غربتِ رزمندگانِ #یگان_فاتحین ، #فاطمیون ، #زینبیون ... 🍁 یعنــــی : طنین ِ صدای ...

خانطومان 🍃 یعنی : مرزِ بین ِ #مــــاندن و #رفتـــن ... 🍁 یعنی : #گــذاشتن و #گـــذشتن ... 🍂 یعنــــــــــی : غربتِ رزمندگانِ #یگان_فاتحین ، #فاطمیون ، #زینبیون ... 🍁 یعنــــی : طنین ِ صدای مظلومانه ی #لبیک_یا_زینب ... خانطومان 🍃 یعنـــی : اقامه ی نمــــاز ِ عشق با وضوی ...

۱ شهریور 1398
425
مرغی که پرش شکسته،پر میخواهد وآن دل که گرفته،چشم تر میخواهد گر ملک جهانش بدهی،گریه کند طفلی که یتیم است،پدر میخواهد به نیت بازگشت پیکر شهید #محمد_اینانلو وشهدای #جاوید_الاثر ۱۴صلوات

مرغی که پرش شکسته،پر میخواهد وآن دل که گرفته،چشم تر میخواهد گر ملک جهانش بدهی،گریه کند طفلی که یتیم است،پدر میخواهد به نیت بازگشت پیکر شهید #محمد_اینانلو وشهدای #جاوید_الاثر ۱۴صلوات

۵ مهر 1396
30
دختر اگر یتیم شــود پیــــــر میشود از زندگی بدون پــدر سیـر میشود شبِ سوم مُحــرم ، شب دخترانِ شهداست السلام علیک یا رقیه بنت الحسین شهید #محمد_اینانلو #حلما

دختر اگر یتیم شــود پیــــــر میشود از زندگی بدون پــدر سیـر میشود شبِ سوم مُحــرم ، شب دخترانِ شهداست السلام علیک یا رقیه بنت الحسین شهید #محمد_اینانلو #حلما

۵ مهر 1396
53
امروز در آهنگ صبح شعـرے باید گفت پُر از طلوع قصہ اے باید گفت پُر از احساس و ترانہ ای خواند پُر از پرواز 📎صبحتان متبرک با یاد شهدا🌺 🌷شهید #محمد_اینانلو 🌷

امروز در آهنگ صبح شعـرے باید گفت پُر از طلوع قصہ اے باید گفت پُر از احساس و ترانہ ای خواند پُر از پرواز 📎صبحتان متبرک با یاد شهدا🌺 🌷شهید #محمد_اینانلو 🌷

۲۹ اسفند 1395
14
شده ده ماه که جاے تو در اینجا خالیست دلمان تنگ زمین تنگ زمان پر حسرت ... تو دلت شاد چه آرام در آغوش خدا ..! گوارای وجودت.. شهید #محمد_اینانلو

شده ده ماه که جاے تو در اینجا خالیست دلمان تنگ زمین تنگ زمان پر حسرت ... تو دلت شاد چه آرام در آغوش خدا ..! گوارای وجودت.. شهید #محمد_اینانلو

۲۱ آبان 1395
21
اشتیاق تو مرا سوخت... کجایی ؟ بازآ... شهید #جاوید_الاثر #محمد_اینانلو #شهید_جبهه_مقاومت_اسلامی

اشتیاق تو مرا سوخت... کجایی ؟ بازآ... شهید #جاوید_الاثر #محمد_اینانلو #شهید_جبهه_مقاومت_اسلامی

۴ آبان 1395
16
شبیه حضرت ارباب بی کفن مانده که مانده پیکر او در فضای خان طومان من از حکایت این انتظار می میرم که یار من نرسید از سرای خان طومان شهید #محمد_اینانلو

شبیه حضرت ارباب بی کفن مانده که مانده پیکر او در فضای خان طومان من از حکایت این انتظار می میرم که یار من نرسید از سرای خان طومان شهید #محمد_اینانلو

۴ آبان 1395
17
دربین صفوف هیئت خالیست جاییست میان روضه هرشب خالیست امسال میان سینه زن های حسین جای مدافعان زینب خالیست امسال جات خیلی خالیه تو هیئت بابا😭 شهید #محمد_اینانلو

دربین صفوف هیئت خالیست جاییست میان روضه هرشب خالیست امسال میان سینه زن های حسین جای مدافعان زینب خالیست امسال جات خیلی خالیه تو هیئت بابا😭 شهید #محمد_اینانلو

۱۸ مهر 1395
29
دختر اگر یتیم شــود پیــــــر میشود از زندگی بدون پــدر سیـر میشود شبِ سوم مُحــرم ، شب دخترانِ شهداست السلام علیک یا رقیه بنت الحسین شهید #محمد_اینانلو #حلما

دختر اگر یتیم شــود پیــــــر میشود از زندگی بدون پــدر سیـر میشود شبِ سوم مُحــرم ، شب دخترانِ شهداست السلام علیک یا رقیه بنت الحسین شهید #محمد_اینانلو #حلما

۱۴ مهر 1395
49
. #فرهنگ_نیوز : نامش #حبیب است؛ #حبیب_الله_عبدالهی . #آقا_حبیب می‌گوید: «به خانواده نگفته بودم که می‌روم. نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای اما به #برادر بزرگترم خبر داده بود؛ به آقا مجید.» می گوید: ...

. #فرهنگ_نیوز : نامش #حبیب است؛ #حبیب_الله_عبدالهی . #آقا_حبیب می‌گوید: «به خانواده نگفته بودم که می‌روم. نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای اما به #برادر بزرگترم خبر داده بود؛ به آقا مجید.» می گوید: «3 هفته بود که سر کار نرفته بودم. برادرم فهمیده بود دوره آموزشی می‌روم. یک ...

۲۳ فروردین 1395
56