نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

محمدصادق_یارحمیدی (۳ تصویر)

تنها کسی که ساده از کنار من رد نمی‌شود بغض است... سلام می‌کند می‌نشیند و ساعت ها و روزها دست‌هایش را می‌فشارد به رویِ گردنِ من نوشته از #محمدصادق_یارحمیدی عکس #مائده_بارگیران

تنها کسی که ساده از کنار من رد نمی‌شود بغض است... سلام می‌کند می‌نشیند و ساعت ها و روزها دست‌هایش را می‌فشارد به رویِ گردنِ من نوشته از #محمدصادق_یارحمیدی عکس #مائده_بارگیران

۲۳ مرداد 1395
13
تنها کسی که ساده از کنار من رد نمی‌شود بغض است... سلام می‌کند می‌نشیند و ساعت ها و روزها دست‌هایش را می‌فشارد به رویِ گردنِ من نوشته از #محمدصادق_یارحمیدی عکس #مائده_بارگیران

تنها کسی که ساده از کنار من رد نمی‌شود بغض است... سلام می‌کند می‌نشیند و ساعت ها و روزها دست‌هایش را می‌فشارد به رویِ گردنِ من نوشته از #محمدصادق_یارحمیدی عکس #مائده_بارگیران

۱۲ مرداد 1395
18
ولی تو یک اتفاق خوبی، مثل یک گُل وسطِ صحنه‌ی جَنگ... #محمدصادق_یارحمیدی

ولی تو یک اتفاق خوبی، مثل یک گُل وسطِ صحنه‌ی جَنگ... #محمدصادق_یارحمیدی

۴ خرداد 1395
139