نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجید_وادی (۴ تصویر)

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمی‌دانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی #مجید_وادی

꧁Sᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᝪᬼSᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬ᗅᬼ̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬̬Ŋᬼ꧂: شعر نوشتن بلد نیستی شعر خواندن نمی‌دانی کمی راه برو بخند مو پریشان کن شعر شدن که بلدی #مجید_وادی

۶ روز پیش
6K
★‌من تو را به هر زبانی که ترجمه کردم ، عشق شدی ... #مجید_وادی

★‌من تو را به هر زبانی که ترجمه کردم ، عشق شدی ... #مجید_وادی

۳ هفته پیش
7K
حال من را از خودت گاهی بپرس! این دل دیوانه نبضش پیش توست... #مجید_وادی

حال من را از خودت گاهی بپرس! این دل دیوانه نبضش پیش توست... #مجید_وادی

۴ هفته پیش
5K
💜✨ ‌من تُـو را به هر زبانی که ترجمه کردم عشق شدی... #مجید_وادی

💜✨ ‌من تُـو را به هر زبانی که ترجمه کردم عشق شدی... #مجید_وادی

۲۲ شهریور 1397
4K