نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجید_سوزوکی_فاطمیون (۱ تصویر)

#خادم_الشهدا 3#مجید_سوزوکی_فاطمیون... . #صادق از شهدای عزیز و خاص #فاطمیون در #شیراز است . به نقل از پدرش که میگوید: فرزندش #صادق خیلی نترس بود و تحت هیچ عنوان زیر بار زور نمیرفت . به ...

#خادم_الشهدا 3#مجید_سوزوکی_فاطمیون... . #صادق از شهدای عزیز و خاص #فاطمیون در #شیراز است . به نقل از پدرش که میگوید: فرزندش #صادق خیلی نترس بود و تحت هیچ عنوان زیر بار زور نمیرفت . به دلیلی در #زندان بود و ما وثیقه ای نداشتیم که بیرون بیاوریمش . در زندان ...

۱۶ فروردین 1396
22K