نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجموعه_آقای_دکتر (۳ تصویر)

آقای #دکتر دیدی تا بارون میاد آدما چه ذوقی میکنن!؟ دیدی همشون میگن ما زیر بارون خاطره داریم؟ اصن بارونو زیادی گندش کردن.. وگرنه چیزه خاصی نیست. بارون میاد،سرد میشه هوا،ترافیک میشه،خیس میشیم،شیشه ماشینا بخار ...

آقای #دکتر دیدی تا بارون میاد آدما چه ذوقی میکنن!؟ دیدی همشون میگن ما زیر بارون خاطره داریم؟ اصن بارونو زیادی گندش کردن.. وگرنه چیزه خاصی نیست. بارون میاد،سرد میشه هوا،ترافیک میشه،خیس میشیم،شیشه ماشینا بخار میکنن،یه وقتایی سیل میاد.. ولی من میدونم چرا همه دوسش دارن.. چون همیشه نیست،کارشو بلده ...

۲ هفته پیش
31
آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق ...

آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق نیست. آقای دکتر.ما از عشق کشیدیم،از رفیق کشیدیم،از فامیل کشیدیم.دیگه تحمل هیچی رو نداریم. میخوایم ...

۲۱ آبان 1398
36
آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق ...

آقای #دکتر برای رفع خستگی چی داری!؟ ما جونمون خستست میگیری چی‌میگم!؟ یعنی جسممون خسته نیستا،شما الان بگو پاشو تا الوند بدو،اگه ما حرفی زدیم. ولی روحمون خستس،یاریمون نمیکنه. ما که فقط دردمون درد عشق نیست. آقای دکتر.ما از عشق کشیدیم،از رفیق کشیدیم،از فامیل کشیدیم.دیگه تحمل هیچی رو نداریم. میخوایم ...

۲۱ آبان 1398
50