نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مجلس_شهدا (۱ تصویر)

ما سینہ زدیم بے صدا باریدن ازهرچه که دم زدیم انها دیدن ما مدعیان صف اول بودیم از اخر #مجلس_شهدا راچیدن #شهید_علی_صیاد_شیرازی

ما سینہ زدیم بے صدا باریدن ازهرچه که دم زدیم انها دیدن ما مدعیان صف اول بودیم از اخر #مجلس_شهدا راچیدن #شهید_علی_صیاد_شیرازی

۱۲ مرداد 1397
592