نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

متی (۳ تصویر)

#سید #متی💙 #حسین حسینی💙

#سید #متی💙 #حسین حسینی💙

۱۱ آذر 1398
37
دستایِ باند پیچی کردم تو دستاش بود که خوابید... آروم گفتم هوسِ ی چی کردم خوابش سبکِ همیشه ... گفت میتونی لباستو عوض کنی یا کمکت کنم گفتم که چی؟ گفت بریم دیگه گفتم کجا؟ ...

دستایِ باند پیچی کردم تو دستاش بود که خوابید... آروم گفتم هوسِ ی چی کردم خوابش سبکِ همیشه ... گفت میتونی لباستو عوض کنی یا کمکت کنم گفتم که چی؟ گفت بریم دیگه گفتم کجا؟ گفت هوسِ ی چی کردیا... گفتم ساعتِ ۲عه ها ...گفت پاشو چقد غر میزنی... گفتم ...

۳۰ خرداد 1397
30
هممونـ همعـ کار بلدیمـ خُب؟ ولیعـ واسعـ #عادَمِش لاقل یعـ فرقیعـ قایل بشیمـ خُب! #متی پ.ن: دو قدم مانده به پایان #مصیبت ...

هممونـ همعـ کار بلدیمـ خُب؟ ولیعـ واسعـ #عادَمِش لاقل یعـ فرقیعـ قایل بشیمـ خُب! #متی پ.ن: دو قدم مانده به پایان #مصیبت ...

۴ آبان 1395
68