نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

متن_ادبی_شهدا (۲ تصویر)

رستاخیز استخوان ها به قلم: استاد غلامی سرای هرگاه که لاله ها به میهن برمی گردند پیامی باشکوه دارند بر اهل زمانه. این رستاخیز استخوان های شکسته تصادفی نیست .آنها هرگاه لازم شد خود را ...

رستاخیز استخوان ها به قلم: استاد غلامی سرای هرگاه که لاله ها به میهن برمی گردند پیامی باشکوه دارند بر اهل زمانه. این رستاخیز استخوان های شکسته تصادفی نیست .آنها هرگاه لازم شد خود را نمایان می کنند . گویی می خواهند بگویند ما نسیم رحمت پروردگاریم که بر دیار ...

۶ تیر 1398
14K
متن ادبی برای شهدا به قلم: استاد غلامی سرای عزت و اقتدار ارزان به دست نمی آید . بهای سنگینی می طلبد .شهدا بهای آن را باخون و جانشان پرداخت کردند. هرچه رفاه و عافیت ...

متن ادبی برای شهدا به قلم: استاد غلامی سرای عزت و اقتدار ارزان به دست نمی آید . بهای سنگینی می طلبد .شهدا بهای آن را باخون و جانشان پرداخت کردند. هرچه رفاه و عافیت طلبی بیشتر برجامعه سایه بیندازد از پس امتحان و آزمون هابرآمدن دشوارتر می گردد. چون ...

۲۶ دی 1397
10K