نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مترجم_احمد_شاملو (۱ تصویر)

سلام عزیزتریناےفرزانہ اصل وفرع حالتان خوب است!!!!؟؟؟؟؟؟ آرزومندآرزوےشادومطلوب نهاییتانم ک هماناآسایش شماست.... #جویاے_راه_خویش_ باش_ جانا. جویای راه خویش باش از این سان که منم در تکاپوی انسان شدن در میان راه دیدار می کنیم حقیقت ...

سلام عزیزتریناےفرزانہ اصل وفرع حالتان خوب است!!!!؟؟؟؟؟؟ آرزومندآرزوےشادومطلوب نهاییتانم ک هماناآسایش شماست.... #جویاے_راه_خویش_ باش_ جانا. جویای راه خویش باش از این سان که منم در تکاپوی انسان شدن در میان راه دیدار می کنیم حقیقت را آزادی را خود را در میان راه می بالد و به بار می نشیند ...

۲۹ شهریور 1395
3K