نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ما_و_فرازمینی_ها (۲۱ تصویر)

#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها... ‍ ﺩﻩﻫﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1000 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺩﻩﻫﺎ ...

#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها... ‍ ﺩﻩﻫﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1000 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺎﺳﺘﺎﻥﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﻭﺵﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺩﻩﻫﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1000 ﺳﺎﻝ ﺷﺪﻧﺪ . ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﺎﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ...

۵ مهر 1396
7K
#معماهای_باستانی... #معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها...👽 هر تصویر مربوط به تمدن و زمان مختلفی است.. اما چرا این همه نقاط اشتراک دارند؟ همه آنها دارای بال هستند همه تصاویر دارای دستبندهایی دیسک دار هستند و همه آنها چیزی ...

#معماهای_باستانی... #معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها...👽 هر تصویر مربوط به تمدن و زمان مختلفی است.. اما چرا این همه نقاط اشتراک دارند؟ همه آنها دارای بال هستند همه تصاویر دارای دستبندهایی دیسک دار هستند و همه آنها چیزی شبیه به کیف در دست دارند

۲۷ شهریور 1396
8K
#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها...👽 یک مجسمه طراحی شده مربوط به زمان مصر باستان. طبیعتا این مجسمه‌ٔ یک انسان نیست و بسیار شبیه به یک موجود فضایی است. از روی چه چیزی ایده‌ٔ ساخت آن را گرفته‌اند؟؟

#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها...👽 یک مجسمه طراحی شده مربوط به زمان مصر باستان. طبیعتا این مجسمه‌ٔ یک انسان نیست و بسیار شبیه به یک موجود فضایی است. از روی چه چیزی ایده‌ٔ ساخت آن را گرفته‌اند؟؟

۲۲ شهریور 1396
8K
#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها... در روسیه سنگی یافت شدکه روی آن چیپ کامپیوتری قرارداشت. دانشمندان قدمت این چیپ را 200میلیون سال گفته اند این کشف تائیددیگری است که درزمان پیش ازباستان تمدنی فوق پیشرفته وجودداشته

#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها... در روسیه سنگی یافت شدکه روی آن چیپ کامپیوتری قرارداشت. دانشمندان قدمت این چیپ را 200میلیون سال گفته اند این کشف تائیددیگری است که درزمان پیش ازباستان تمدنی فوق پیشرفته وجودداشته

۱۵ شهریور 1396
7K
#تاریخی... #مصر_باستان... #ما_و_فرازمینی_ها... تصاویر حکاکی شده بر روی سنگ در مصر باستان سندی محکم بر این ادعا است که بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی از دیرباز در زمین رفت و آمد داشته اند.

#تاریخی... #مصر_باستان... #ما_و_فرازمینی_ها... تصاویر حکاکی شده بر روی سنگ در مصر باستان سندی محکم بر این ادعا است که بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی از دیرباز در زمین رفت و آمد داشته اند.

۱۴ شهریور 1396
8K
#ما_و_فرازمینی_ها... سکه‌‌ای مربوط به دوره آزتک ها را مشاهده میکنید که تصویر یک سفینه‌ٔ فضایی به همراه یک موجود فضایی بر روی آن حکاکی شده است. آزتک‌ها مدت‌ها پس از مایا‌ها آمده‌اند.

#ما_و_فرازمینی_ها... سکه‌‌ای مربوط به دوره آزتک ها را مشاهده میکنید که تصویر یک سفینه‌ٔ فضایی به همراه یک موجود فضایی بر روی آن حکاکی شده است. آزتک‌ها مدت‌ها پس از مایا‌ها آمده‌اند.

۱۲ شهریور 1396
4K
#ما_و_فرازمینی_ها... سکه ای که بر روی آن تصویر سفینه‌ٔ فضایی غول پیکر و نیزه‌هایی به سمت آن،طراحی شده است و مربوط به قرن17از کشورفرانسه است.. این سکه میتواند نمادجنگ بین انسانها و موجودات فضایی در ...

#ما_و_فرازمینی_ها... سکه ای که بر روی آن تصویر سفینه‌ٔ فضایی غول پیکر و نیزه‌هایی به سمت آن،طراحی شده است و مربوط به قرن17از کشورفرانسه است.. این سکه میتواند نمادجنگ بین انسانها و موجودات فضایی در گذشته باشد

۱۱ شهریور 1396
3K
#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها....👽 جمجمه‌ای که در نمایشگاه موزه عجایب جهانی متعلق به گروه کریپتوزولوژیک دانشگاه کانوی جزیره بروکلین در نیویورک نگهداری میشود. برخی معتقدند متعلق به یک بیگانه فضایی است.

#معماهای_باستانی... #ما_و_فرازمینی_ها....👽 جمجمه‌ای که در نمایشگاه موزه عجایب جهانی متعلق به گروه کریپتوزولوژیک دانشگاه کانوی جزیره بروکلین در نیویورک نگهداری میشود. برخی معتقدند متعلق به یک بیگانه فضایی است.

۵ شهریور 1396
6K
#ما_و_فرازمینی_ها.. #معماهای_باستانی.. ‍ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺮﯾﺦ ﺩﺭ 35 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ! ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ ...

#ما_و_فرازمینی_ها.. #معماهای_باستانی.. ‍ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺎﺳﺎ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﻣﺮﯾﺦ ﺩﺭ 35 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ! ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎﺳﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ . ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﻣﺶ ﺟﮑﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ...

۲۹ مرداد 1396
9K
#ما_و_فرازمینی_ها... نقش یک موجود فراماورایی باستانی با سر بسیار بزرگ بر روی یک مهر گلی احتمالا این موجود به عنوان نماد ارباب حیوانات بوده است شوش ۳۸۰۰ سال پیش از میلادمسیح

#ما_و_فرازمینی_ها... نقش یک موجود فراماورایی باستانی با سر بسیار بزرگ بر روی یک مهر گلی احتمالا این موجود به عنوان نماد ارباب حیوانات بوده است شوش ۳۸۰۰ سال پیش از میلادمسیح

۲۳ مرداد 1396
3K
#ما_و_فرازمینی_ها... دلایل محکم یوفولوژیست ها برای اثبات دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه مصر بر مبنای اطلاعات و شواهد موجود و ادعای محکم یوفولوژیست ها، دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه مصر را ...

#ما_و_فرازمینی_ها... دلایل محکم یوفولوژیست ها برای اثبات دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه مصر بر مبنای اطلاعات و شواهد موجود و ادعای محکم یوفولوژیست ها، دخالت موجودات فضایی در ساخت هرم جیزه مصر را می‌بایست به عنوان موضوعی جدی مورد توجه قرار داد! آیا اجداد ما در حدود 4600 ...

۱۶ مرداد 1396
4K
‍ #ما_و_فرازمینی_ها👽 چه کسی می‌تواند این‌ مدرک معتبر را نفی کند؟ یکی از بهترین شواهد حضور فرازمینیان در گذشته دور.… حکاکی هلیکوپتر، زیر دریایی، سفینه و هاورکرافت، 5000سال پیش، معبد آمون را،(آبیدوس) مصر آیا مصریان ...

‍ #ما_و_فرازمینی_ها👽 چه کسی می‌تواند این‌ مدرک معتبر را نفی کند؟ یکی از بهترین شواهد حضور فرازمینیان در گذشته دور.… حکاکی هلیکوپتر، زیر دریایی، سفینه و هاورکرافت، 5000سال پیش، معبد آمون را،(آبیدوس) مصر آیا مصریان باستان در آن زمان این ماشین های پیشرفته را به واسطه فضاییان دیده بودند؟ قابل ...

۱۳ مرداد 1396
5K
#ما_و_فرازمینی_ها👽 ‍ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1700 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ...

#ما_و_فرازمینی_ها👽 ‍ ﮐﺸﻒ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﺮﻭ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 1700 ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ DNA ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ . ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺷﯿﺎﯼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﭘﺮﻧﺪﻩ، ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﮐﻪ ...

۱۲ مرداد 1396
5K
#ما_و_فرازمینی_ها👽 نقاشی انسان های اولیه در غار، مربوط به هزاران سال پیش، شما می توانید در این نقاشی به وضوح چندین نژاد مختلف موجودات فرازمینی و یک کرم چاله مارپیچی را ببینید!

#ما_و_فرازمینی_ها👽 نقاشی انسان های اولیه در غار، مربوط به هزاران سال پیش، شما می توانید در این نقاشی به وضوح چندین نژاد مختلف موجودات فرازمینی و یک کرم چاله مارپیچی را ببینید!

۱۱ مرداد 1396
5K
#ما_و_فرازمینی_ها…👽 ‍ یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی، مجسمه سفینه فضایی ساخته شده هزاران سال پیش در مکزیک، شما می توانید حتی صورت موجود فرازمینی را در قسمت زیر سفینه ببینید

#ما_و_فرازمینی_ها…👽 ‍ یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی، مجسمه سفینه فضایی ساخته شده هزاران سال پیش در مکزیک، شما می توانید حتی صورت موجود فرازمینی را در قسمت زیر سفینه ببینید

۱۰ مرداد 1396
5K
‍ یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی … حکاکی موجود فرازمینی از نژاد خاکستری در سر درِ یکی از بناهای باستانی، در عراق، بغداد، ساخته شده هزاران سال پیش. #ما_و_فرازمینی_ها…

‍ یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی … حکاکی موجود فرازمینی از نژاد خاکستری در سر درِ یکی از بناهای باستانی، در عراق، بغداد، ساخته شده هزاران سال پیش. #ما_و_فرازمینی_ها…

۸ مرداد 1396
6K
#ما_و_فرازمینی_ها... ✔️دانشمندان در پورتوریکو می‌گویند از ستاره‌ای که ۱۱سال نوری با زمین فاصله دارد سیگنال‌های عجیبی دریافت کرده‌اند، اتفاقی که می‌تواند پتانسیل کشف حیات در ستاره کوتوله سرخ را قوت ببخشد..

#ما_و_فرازمینی_ها... ✔️دانشمندان در پورتوریکو می‌گویند از ستاره‌ای که ۱۱سال نوری با زمین فاصله دارد سیگنال‌های عجیبی دریافت کرده‌اند، اتفاقی که می‌تواند پتانسیل کشف حیات در ستاره کوتوله سرخ را قوت ببخشد..

۶ مرداد 1396
17K
حکاکی هلیکوپتر،زیر دریایی،سفینه و هاورکرافت 5000سال پیش معبد آمون ،مصر #ما_و_فرازمینی_ها...

حکاکی هلیکوپتر،زیر دریایی،سفینه و هاورکرافت 5000سال پیش معبد آمون ،مصر #ما_و_فرازمینی_ها...

۵ مرداد 1396
4K
دربسیاری از نقاشی های جهان باستان یک پدیده مشترک عجیب و جهانی وجود دارد.. در تمدن سومر،مصر،مکزیک،اندونزی یک کیف دستی وجود دارد که دانشمندان را متحیرکرده آیا یک تکنولوژی مخفی باستانی است؟ #ما_و_فرازمینی_ها…

دربسیاری از نقاشی های جهان باستان یک پدیده مشترک عجیب و جهانی وجود دارد.. در تمدن سومر،مصر،مکزیک،اندونزی یک کیف دستی وجود دارد که دانشمندان را متحیرکرده آیا یک تکنولوژی مخفی باستانی است؟ #ما_و_فرازمینی_ها…

۴ مرداد 1396
6K
یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی. سفینه های فضایی باستانی در هندوستان معروف به

یکی از بهترین شواهد فرازمینی های باستانی. سفینه های فضایی باستانی در هندوستان معروف به "ویمانا" #ما_و_فرازمینی_ها...

۳ مرداد 1396
7K