نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ماندنت (۳ تصویر)

گاهی باید #رفت و آنچه #ماندنی ست را جا گذاشت مثل #یاد، مثل #خاطره، مثل #لبخند... #رفتنت, ماندنی می شود وقتی که #باید بروی، #بروی! و #ماندنت, رفتنی می شود وقتی که #نباید بمانی، #بمانی! ...
عکس بلند

گاهی باید #رفت و آنچه #ماندنی ست را جا گذاشت مثل #یاد، مثل #خاطره، مثل #لبخند... #رفتنت, ماندنی می شود وقتی که #باید بروی، #بروی! و #ماندنت, رفتنی می شود وقتی که #نباید بمانی، #بمانی! 🍃 #آنا_گاوالدا گریز_دلپذیر 📚

۳۰ اردیبهشت 1398
8
هر وقت به عنوان یک #زن حس #تردید آمد سراغت که #ماندنت را میخواهد یا #رفتنت آنوقت، حتما #برو ! #مردان اگر زنی را بخواهند اجازه نمیدهد حتی یک لحظه زن برای ماندن دچار تردید ...
عکس بلند

هر وقت به عنوان یک #زن حس #تردید آمد سراغت که #ماندنت را میخواهد یا #رفتنت آنوقت، حتما #برو ! #مردان اگر زنی را بخواهند اجازه نمیدهد حتی یک لحظه زن برای ماندن دچار تردید شود مردی که تو را بخواهد محکم #نگهت میدارد و دلت را قرص میکند مردها ...

۲۳ اردیبهشت 1398
8
اگر روزی میان #ماندن یا #رفتن به شک افتادی،حتما #برو .. چون نباید کار به جایی میرسید که به #ماندنت شک کنی :)

اگر روزی میان #ماندن یا #رفتن به شک افتادی،حتما #برو .. چون نباید کار به جایی میرسید که به #ماندنت شک کنی :)

۱۲ آذر 1395
5