نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ماندم (۴ تصویر)

هرگز #خودم را ، #او را و #خدا را نخواهم بخشید ! چرا که او #رفت و من #ماندم ... او #فراموش کرد و #من فراموش شدم و در بازی سرنوشت او #برد و من ...

هرگز #خودم را ، #او را و #خدا را نخواهم بخشید ! چرا که او #رفت و من #ماندم ... او #فراموش کرد و #من فراموش شدم و در بازی سرنوشت او #برد و من #باختم ! قسمت من و او در عشق #هرگز #مساوی نبود ... هرگز !!!

۳۱ اردیبهشت 1398
84
باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای ...
عکس بلند

باز من #ماندم و #خلوتی سرد #خاطراتی ز بگذشته ای #دور یاد #عشقی که با حسرت و درد رفت و #خاموش شد در دل گور روی ویرانه های #امیدم دست #افسونگری شمعی افروخت مرده ای #چشم پر آتشش را از دل #گور بر چشم من دوخت ناله کردم که ای ...

۲۰ آذر 1397
442
#باز_در_چهره_خاموش_خیال خنده زد،چشم گناه آموزت باز #من #ماندم #و در غربت دل #حسرت #بوسه_ی #هستی_سوزت #فروغ_فرخزاد👌🌺

#باز_در_چهره_خاموش_خیال خنده زد،چشم گناه آموزت باز #من #ماندم #و در غربت دل #حسرت #بوسه_ی #هستی_سوزت #فروغ_فرخزاد👌🌺

۲۱ مهر 1397
64
#درد #او #رفت #ماندم

#درد #او #رفت #ماندم

۳ اردیبهشت 1396
22