نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مامانا_پاسخگو_باشن (۱ تصویر)

خیلی دوست دارم زایمان کنم.😓 ‏نه واسه بچه و اینا. ‏واسه اینکه وقتی مامانم میگه: مگه زاییدی که همش دراز کش زیر پتویی؟😒 ‏بگم‌ اره و دست از سرم برداره😄 #کیا_مثل_منن #مامانا_پاسخگو_باشن #ناز_خوابیدن😌

خیلی دوست دارم زایمان کنم.😓 ‏نه واسه بچه و اینا. ‏واسه اینکه وقتی مامانم میگه: مگه زاییدی که همش دراز کش زیر پتویی؟😒 ‏بگم‌ اره و دست از سرم برداره😄 #کیا_مثل_منن #مامانا_پاسخگو_باشن #ناز_خوابیدن😌

۲۳ مرداد 1398
5K