نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مال_من (۹ تصویر)

اگر میخےدر مسیر حرڪت لاستیڪ ماشین باشد، باعث پنچر شدن چرخ هاےآن مےگردد، دو واژه #من و #مال_من میخ هایےهستند ڪه باعث پنچر شدن چرخ پیشرفت #معنوےانسان مےگردد! @canalejtemai #کانال_اجتماعی

اگر میخےدر مسیر حرڪت لاستیڪ ماشین باشد، باعث پنچر شدن چرخ هاےآن مےگردد، دو واژه #من و #مال_من میخ هایےهستند ڪه باعث پنچر شدن چرخ پیشرفت #معنوےانسان مےگردد! @canalejtemai #کانال_اجتماعی

۱ اسفند 1397
7K
میـشه واسـه همیـشه مــال مــن بـاشـی؟ #مال_من

میـشه واسـه همیـشه مــال مــن بـاشـی؟ #مال_من

۲۲ اسفند 1396
5K
#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨🏻#خانومم😌 👧🏻جوندلم #آقام🙂 👨🏻دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧🏻#اوهوم☺️ 👨🏻یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧🏻آره فک میکردم تو #شوهریم نمیشی😞 👨🏻حالا دیدی #شدم؟😉 👧🏻#آره عشق من😁 👨🏻#خیلی_دوست_دارم_خانومم❤️ 👧🏻#منم_خیلی_دوست_دارم😢 👨🏻عه عه #گریه ...

#همیشه_ماله_خودم_میمونی💋 👨🏻#خانومم😌 👧🏻جوندلم #آقام🙂 👨🏻دیدی آخرش #مال_من شدی؟😊 👧🏻#اوهوم☺️ 👨🏻یادته همش میگفتی ازدواجمون یه #رویاس هیچوقت واقعی نمیشه؟🙁 👧🏻آره فک میکردم تو #شوهریم نمیشی😞 👨🏻حالا دیدی #شدم؟😉 👧🏻#آره عشق من😁 👨🏻#خیلی_دوست_دارم_خانومم❤️ 👧🏻#منم_خیلی_دوست_دارم😢 👨🏻عه عه #گریه چرا🤕 👧🏻#اشک_شوقه😢 👨🏻من فدایه اشک شوقت بشم #زندگیم😘 همیشه #عاشقت میمونم😍 بیا #بغلم🤗 👧🏻#دیوونتم آقایی😃💕 ...

۲۱ خرداد 1396
22K
آدم دوس داره رو بعضیا بنویسه این #مال_من 

آدم دوس داره رو بعضیا بنویسه این #مال_من 

۱۱ خرداد 1396
3K
راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #Neda_&_Mak

راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #Neda_&_Mak

۱۷ اردیبهشت 1395
79
راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #Neda_&_Mak

راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #Neda_&_Mak

۱۷ اردیبهشت 1395
82
راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من...

راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من...

۱۷ اردیبهشت 1395
65
راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #MAK

راه که میروی عقب می مانم نه برای اینکه نخواهم باتو همقدم باشم میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم میخواهم رد پایت را هیچ خیابانی درآغوش نکشد #تو فقط مال منی #مال_من... #MAK

۱۷ اردیبهشت 1395
70
بانو.... مراقب امانتم هستی؟ آخر قرار است چند صباحی دیگر#مال_من باشی... نبینم عکس های زیبایت در دست نامحرمان بچرخد... دلخور که.... ولی باید #غیرتم را دار بزنم... #عاشقانه_مذهبی

بانو.... مراقب امانتم هستی؟ آخر قرار است چند صباحی دیگر#مال_من باشی... نبینم عکس های زیبایت در دست نامحرمان بچرخد... دلخور که.... ولی باید #غیرتم را دار بزنم... #عاشقانه_مذهبی

۲۷ شهریور 1394
3K