نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مارگارت_میچل (۸ تصویر)

-Peace-is #right for every #country|• ⬇ ~° #_sdy تمام^ جنگ ها مقدسن،^°~ البته‍ برای^°~ اون هایی^°~ که‍ میجنگن.¡^^ اگه‍ اون آدم ^°هایی که‍ این -^^جنگ ها~^ رو به‍ راه‍^°~ انداختن •^نمی گفتن~ مقدسه‍^° کدوم~° احمقی ...

-Peace-is #right for every #country|• ⬇ ~° #_sdy تمام^ جنگ ها مقدسن،^°~ البته‍ برای^°~ اون هایی^°~ که‍ میجنگن.¡^^ اگه‍ اون آدم ^°هایی که‍ این -^^جنگ ها~^ رو به‍ راه‍^°~ انداختن •^نمی گفتن~ مقدسه‍^° کدوم~° احمقی حاضر^• میشد بجنگه‍^؟-^~ #مارگارت_میچل -صدی^^

۱۹ خرداد 1397
9K
اسکارلت: من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است که ...

اسکارلت: من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است که اول داشته ام . آنچه که شکست شکسته و من ترجیح می دهم که در ...

۹ شهریور 1396
22K
تمام جنگ ها مقدسن، البته برای اون هایی که میجنگن. اگه اون آدم هایی که این جنگ ها رو به راه انداختن نمی گفتن مقدسه کدوم احمقی حاضر میشد بجنگه؟

تمام جنگ ها مقدسن، البته برای اون هایی که میجنگن. اگه اون آدم هایی که این جنگ ها رو به راه انداختن نمی گفتن مقدسه کدوم احمقی حاضر میشد بجنگه؟ "بر باد رفته" #مارگارت_میچل

۱ تیر 1396
8K
اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته، همان است ...

اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته، همان است که اول داشته ام. آنچه که شکست، شکسته و من ترجیح می دهم که در ...

۲۹ مرداد 1395
11K
#برشی_از_یک_کتاب من هیچوقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب دهم که این ظرف شکسته همان است که اول ...

#برشی_از_یک_کتاب من هیچوقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب دهم که این ظرف شکسته همان است که اول داشته ام. آنچه که شکست، شکسته و من ترجیح می دهم که در خاطره ی ...

۱۷ خرداد 1395
2K
اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است ...

اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است که اول داشته ام . آنچه که شکست شکسته و من ترجیح می دهم که ...

۱۴ فروردین 1395
1K
امشب شیکترین لباسهایم را می پوشم می خوابم من تنها دیوانه ای هستم که دوست دارد قرارهای عاشقانه اش را درخواب بگذارد... . . . #مارگارت_میچل

امشب شیکترین لباسهایم را می پوشم می خوابم من تنها دیوانه ای هستم که دوست دارد قرارهای عاشقانه اش را درخواب بگذارد... . . . #مارگارت_میچل

۳ دی 1394
3K
#مارگارت_میچل #بر_باد_رفته اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته ...

#مارگارت_میچل #بر_باد_رفته اسکارلت ، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است که اول داشته ام . آنچه که شکست شکسته و من ترجیح می ...

۱۷ آبان 1394
4K