نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مارتین_لوتر_کینگ (۱۱ تصویر)

#مارتین_لوتر_کینگ . . . اگر کسی مرا #فرب داد ؛ #شرم بر او باد #اما اگر #دوباره مرا فریب داد شرم بر من باد تا #خم نشوید ، کسی نمی‌تواند #سوارتان شود #بخون ک.ج

#مارتین_لوتر_کینگ . . . اگر کسی مرا #فرب داد ؛ #شرم بر او باد #اما اگر #دوباره مرا فریب داد شرم بر من باد تا #خم نشوید ، کسی نمی‌تواند #سوارتان شود #بخون ک.ج

۴ هفته پیش
3K
‏‏اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو ! اگر نمی توانی بدوی ، راه برو ! اگر نمی توانی راه بروی 💕💕💕 سینه خیز برو ! اما در حرکت باش #مارتین_لوتر_کینگ

‏‏اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو ! اگر نمی توانی بدوی ، راه برو ! اگر نمی توانی راه بروی 💕💕💕 سینه خیز برو ! اما در حرکت باش #مارتین_لوتر_کینگ

۴ بهمن 1396
4K
‏‏اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو ! اگر نمی توانی بدوی ، راه برو ! اگر نمی توانی راه بروی 💕💕💕 سینه خیز برو ! اما در حرکت باش #مارتین_لوتر_کینگ

‏‏اگر نمی توانی پرواز کنی، بدو ! اگر نمی توانی بدوی ، راه برو ! اگر نمی توانی راه بروی 💕💕💕 سینه خیز برو ! اما در حرکت باش #مارتین_لوتر_کینگ

۲ بهمن 1396
5K
#مارتین_لوتر_کینگ

#مارتین_لوتر_کینگ

۲۰ مهر 1396
4K
اگر نمیتوانی پرواز کنی ؛ بدو..🏃 اگر نمیتوانی بدوی؛ راه برو🚶 اگر نمیتوانی راه بروی؛ سینه خیز ادامه بده اما هر کاری میکنی فقط به جلو حرکت کن.❣ #مارتین_لوتر_کینگ

اگر نمیتوانی پرواز کنی ؛ بدو..🏃 اگر نمیتوانی بدوی؛ راه برو🚶 اگر نمیتوانی راه بروی؛ سینه خیز ادامه بده اما هر کاری میکنی فقط به جلو حرکت کن.❣ #مارتین_لوتر_کینگ

۹ فروردین 1396
3K
گرفتن آزادی؛ از مردمی که نمی خواهند برده باشند، سخت است اما آزادی دادن به مردمی که می خواهند برده بمانند سخت تر است ... #مارتین_لوتر_کینگ

گرفتن آزادی؛ از مردمی که نمی خواهند برده باشند، سخت است اما آزادی دادن به مردمی که می خواهند برده بمانند سخت تر است ... #مارتین_لوتر_کینگ

۳ دی 1395
2K
حتی اگر بدانم فردا جهان نابود می شود، باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت. #مارتین_لوتر_کینگ

حتی اگر بدانم فردا جهان نابود می شود، باز هم درخت سیبم را خواهم کاشت. #مارتین_لوتر_کینگ

۳۰ آذر 1395
5K
heyدر آخر، ما حرف های دشمنان مان را از یاد می بریم، اما سکوت دوستانمان را هرگز ... #مارتین_لوتر_کینگ @rroga 🌱

heyدر آخر، ما حرف های دشمنان مان را از یاد می بریم، اما سکوت دوستانمان را هرگز ... #مارتین_لوتر_کینگ @rroga 🌱

۱۹ شهریور 1395
5K
در آخر، ما حرف های دشمنان مان را از یاد می بریم، اما سکوت دوستانمان را هرگز ...!!! #مارتین_لوتر_کینگ

در آخر، ما حرف های دشمنان مان را از یاد می بریم، اما سکوت دوستانمان را هرگز ...!!! #مارتین_لوتر_کینگ

۱ مرداد 1395
14K
گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانندسخت است اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است.. #مارتین_لوتر_کینگ

گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانندسخت است اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است.. #مارتین_لوتر_کینگ

۲۳ اردیبهشت 1395
650
مرگت درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آنچه مهم است ، سکوت می کنی #مارتین_لوتر_کینگ #deep_feeling

مرگت درست از لحظه ای آغاز می شود که در برابر آنچه مهم است ، سکوت می کنی #مارتین_لوتر_کینگ #deep_feeling

۱۴ فروردین 1395
602