نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مادر_شهید_روزت_مبارک (۲ تصویر)

مادر شهید ❤ ️ مادرانه هایی که سالها در دلـش ماند! هوای مادرای شهدا رو داشته باشیم در#روز_مادر #مادران_شهدا رو فراموش نکنیم #مادر_شهید_روزت_مبارک

مادر شهید ❤ ️ مادرانه هایی که سالها در دلـش ماند! هوای مادرای شهدا رو داشته باشیم در#روز_مادر #مادران_شهدا رو فراموش نکنیم #مادر_شهید_روزت_مبارک

۷ اسفند 1397
9K
کم حرف میزد، سه تاپسرش شهید شده بودن.💔 پرسیدم مادرجان چندسالته؟ گفت هزار سال... خندیدم! گفت شوخی نمیکنم به اندازه ی هزارسال بهم سخت گذشت صداش میلرزید😔 #روزمــادر #مادران_شهدا را فراموش نکنـیم #مادر_شهید_روزت_مبارک

کم حرف میزد، سه تاپسرش شهید شده بودن.💔 پرسیدم مادرجان چندسالته؟ گفت هزار سال... خندیدم! گفت شوخی نمیکنم به اندازه ی هزارسال بهم سخت گذشت صداش میلرزید😔 #روزمــادر #مادران_شهدا را فراموش نکنـیم #مادر_شهید_روزت_مبارک

۱۷ اسفند 1396
5K