نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

مادربزرگوارشهید (۱ تصویر)

#خاطره یڪ روز #میلاد آمد پیش من و گفت:مادر دارم مےروم رزمایش و لباس نظامے بگیرم، من متوجه شدم رفتنش جدے است و خودش برگشت به من گفت: مادر چند جا ثبت نام ڪرده ام ...

#خاطره یڪ روز #میلاد آمد پیش من و گفت:مادر دارم مےروم رزمایش و لباس نظامے بگیرم، من متوجه شدم رفتنش جدے است و خودش برگشت به من گفت: مادر چند جا ثبت نام ڪرده ام اسمم در نیامده است، باید تو برایم دعا ڪنے ڪه این دفعه مقدمات سفرم فراهم ...

۶ دی 1398
41K