نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ماتیکهای_شیطانی (۳۷ تصویر)

بسم الله_ ◀حرف خاصی نیست فقط اینکه، خیلی از جوون هایی که همین دیروز و امروز مردن هرگز به ذهنشون هم خطور نمیکرد ...حتی تصورش رو هم نمیکردند....مرگ چقدر بهشون نزدیکه!!!! . ◀تا چند ساعت ...

بسم الله_ ◀حرف خاصی نیست فقط اینکه، خیلی از جوون هایی که همین دیروز و امروز مردن هرگز به ذهنشون هم خطور نمیکرد ...حتی تصورش رو هم نمیکردند....مرگ چقدر بهشون نزدیکه!!!! . ◀تا چند ساعت قبلش یا حتی چند دقیقه قبلش مشغول لایک کردن و پست گذاشتن اینستا و دیدن ...

۲۵ شهریور 1397
34K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
1K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
16K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
16K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
15K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
14K
انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah ...

انتشار با شما #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
12K
انتشار با شما https://t.me/joinchat/AAAAADwIBrKRpF_D1yOp_w #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام ...

انتشار با شما https://t.me/joinchat/AAAAA... #ماتیکهای_شیطانی . . #اربعین_حسینی #محرم #محرم_الحرام #شیعه #اسلام #مذهب #روزنامه_شرق #تجاوز #صیغه #عاشورا #ماه_محرم #شایعه #مشهد #عراقی #امام_حسین #اتحاد #عجم #کلنا_امة_واحدة #امام_حسین_علیه_السلام #العراق #مشهد_مقدس #کربلا #وحدت #حزب_الله #حزبالله #یاعلی #یامهدی #انقلابی_ام #hezbolah #رهبرم_سید_علی

۲۴ شهریور 1397
12K
هعععی خیلی از بچه مذهبی ها و روحانیون در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند و انصافا کاری (بعضی) فوق العاده است...از خودشان هم عکس دارند اما همه میفهمیم که... عکس داریم تا عکس!!! بعضی با ...

هعععی خیلی از بچه مذهبی ها و روحانیون در شبکه های اجتماعی فعالیت دارند و انصافا کاری (بعضی) فوق العاده است...از خودشان هم عکس دارند اما همه میفهمیم که... عکس داریم تا عکس!!! بعضی با لباس پیغمبر و کپشن های به ظاهر مذهبی نیت دیگری دارند از انتشار عکسهای خیره ...

۸ اردیبهشت 1396
7K
. . بسم الله_ کدام مخرب تر است؟؟؟ جسمت را نشانه رفتن یا روان پاک و روحت را؟؟ کدام بیشتر زخمی و کشته میدهد؟؟ جنگ نظامی و رودررو یا جنگ فسادی و پنهان؟ . با ...

. . بسم الله_ کدام مخرب تر است؟؟؟ جسمت را نشانه رفتن یا روان پاک و روحت را؟؟ کدام بیشتر زخمی و کشته میدهد؟؟ جنگ نظامی و رودررو یا جنگ فسادی و پنهان؟ . با کدام یک ویرانتر میشویم کشتار و خشونت؟؟ یا زبان نرم و شعارهای آزادی خواهانه،زن محور ...

۲۹ فروردین 1396
14K
ماتیکهای شیطانی: #حماقت_فرهنگی شاید بگویید سالهاست دیگر این نگاه عوض شده است و ذهنیت مردم نسبت به این نوع پوشش و خانم های چادری تغییر کرده است!! اما یک سوال: اگر این طرز فکر حقیقتا ...

ماتیکهای شیطانی: #حماقت_فرهنگی شاید بگویید سالهاست دیگر این نگاه عوض شده است و ذهنیت مردم نسبت به این نوع پوشش و خانم های چادری تغییر کرده است!! اما یک سوال: اگر این طرز فکر حقیقتا و عمیقا عوض شده است چرا چادر انقدر غریب و مهجور است؟ چرا به سختی ...

۱۱ اسفند 1395
7K
بسم الله__ آقای رشید نکاز را می شناسید؟؟ نه؟؟ من هم نمی شناختمش .... . خیلی از مردان خدا را کسی هنوز نمی شناسد.... آنها در همه جای دنیا هستند حتی در مهد برهنگی و ...

بسم الله__ آقای رشید نکاز را می شناسید؟؟ نه؟؟ من هم نمی شناختمش .... . خیلی از مردان خدا را کسی هنوز نمی شناسد.... آنها در همه جای دنیا هستند حتی در مهد برهنگی و آزادی های دروغین... حتی در اروپای فاسد و آمریکا!!! . #رشید_نکاز کیست؟؟ او مسلمانی فرانسوی ...

۲۹ دی 1395
5K
بسم الله__ آقای رشید نکاز را می شناسید؟؟ نه؟؟ من هم نمی شناختمش .... . خیلی از مردان خدا را کسی هنوز نمی شناسد.... آنها در همه جای دنیا هستند حتی در مهد برهنگی و ...

بسم الله__ آقای رشید نکاز را می شناسید؟؟ نه؟؟ من هم نمی شناختمش .... . خیلی از مردان خدا را کسی هنوز نمی شناسد.... آنها در همه جای دنیا هستند حتی در مهد برهنگی و آزادی های دروغین... حتی در اروپای فاسد و آمریکا!!! . #رشید_نکاز کیست؟؟ او مسلمانی فرانسوی ...

۲۹ دی 1395
17K
ماتیکهای شیطانی: لطفا قهرمان های ساکت و بی توقعی باشید... https://telegram.me/joinchat/Bnca8zwIBrLt9dC81yOp_w _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر ...

ماتیکهای شیطانی: لطفا قهرمان های ساکت و بی توقعی باشید... https://telegram.me/joincha... _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر اشاره کرد #چادرم را در بیاورم ...

۲۲ دی 1395
2K
ماتیکهای شیطانی: 💄ماتیکهای شیطانی https://telegram.me/joinchat/Bnca8zwIBrLt9dC81yOp_w انتشار این پست یک #نذری_فرهنگی است... نذرتون قبول.😊 _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . ...

ماتیکهای شیطانی: 💄ماتیکهای شیطانی https://telegram.me/joincha... انتشار این پست یک #نذری_فرهنگی است... نذرتون قبول.😊 _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر اشاره کرد #چادرم را ...

۲۷ آذر 1395
6K
ماتیکهای شیطانی: _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر ...

ماتیکهای شیطانی: _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر اشاره کرد #چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم!! ...

۲۷ آذر 1395
6K
ماتیکهای شیطانی: _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر ...

ماتیکهای شیطانی: _بیمارستان از مجروحین پر شده بود… حال یکی خیلی بد بود… رگ هایش پاره پاره شده بود و خونریزی شدیدی داشت… . _وقتی دکتر مجروح را دید به من گفت بیاورمش اتاق عمل!!!دکتر اشاره کرد #چادرم را در بیاورم تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم!! ...

۲۶ آذر 1395
3K
#به_نام_نامی_الله #برهنگی_لایک_نکنیم✘ ◀هر♥یعنی⇜یک آفرین،یک ادامه بده،یک مسئولیت،یک موافقم،یک حساب وکتاب توهمون جایی که میگن از یک ذره کوچک هم نمیگذرن.. ◀بیاانقدر راحت پسندهایمان را حراج هرتن عریان و#مغزتوخالی نکنیم! بیا برای پسندهایمان اعتبار وارزش قائل ...

#به_نام_نامی_الله #برهنگی_لایک_نکنیم✘ ◀هر♥یعنی⇜یک آفرین،یک ادامه بده،یک مسئولیت،یک موافقم،یک حساب وکتاب توهمون جایی که میگن از یک ذره کوچک هم نمیگذرن.. ◀بیاانقدر راحت پسندهایمان را حراج هرتن عریان و#مغزتوخالی نکنیم! بیا برای پسندهایمان اعتبار وارزش قائل شویم! گاهی بعضی♥هابدجورسطح شخصیت وانسانیت ماراسقوط میدهد..بدجور جهنمیان میکنند.. #ماتیکهای_شیطانی #جنگ_نرم#حجاب#چادر#امر_به_ معروف_و _نهی_از_منکر#زن_مسلمان#آزادی#حقوق_بشر#خامنه_ای #رهبری#بی_حجابی#تهاجم_فرهنگی#خوشگل#خوشتیپ#دخترونه#آرایش#چادری_بی_حجاب#آخرالزمان#مسئولیت #بی_حجابی_حق_الناس_است ...

۱۲ مهر 1395
6K
. بسم الله__ . 🔲اختصاص داده شده برای خدا.... 🔲مورد ستم واقع شده.... . دو تعریف و نگاه متفاوت آن هم به یک چیز!!!!! . ✔یکی برای حجاب #راهبه ها و زنان #یهودی .... ✔و ...

. بسم الله__ . 🔲اختصاص داده شده برای خدا.... 🔲مورد ستم واقع شده.... . دو تعریف و نگاه متفاوت آن هم به یک چیز!!!!! . ✔یکی برای حجاب #راهبه ها و زنان #یهودی .... ✔و دیگری برای حجاب زن #مسلمان!!!! . ◁حتی در تعریف حجاب هم بین ما و خودشان ...

۱۲ مهر 1395
8K
واقعا کار خجالت آوریه! یک گروه مذهبی زحمت میکشن و عکسهای مذهبی درست میکنن , بعد یک نفر از را میرسه و منبع رو به راحتی تغییر میده! کاملا مشخصه اول با قلم روی منبع ...

واقعا کار خجالت آوریه! یک گروه مذهبی زحمت میکشن و عکسهای مذهبی درست میکنن , بعد یک نفر از را میرسه و منبع رو به راحتی تغییر میده! کاملا مشخصه اول با قلم روی منبع اصلی رو گلبهی کرده و بعد منبع خودش رو نوشته!!! منبع اصلی #ماتیکهای_شیطانی هست. نه ...

۱۳ تیر 1395
2K