نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لیلی_نام (۱ تصویر)

خدا مشتی خاک را برگرفت. می‌خواست لیلی را بسازد، ازخود در او دمید. و لیلی پیش از آنکه باخبرشود، عاشق شد سالیانی است که لیلی عشق می‌ورزد، لیلی باید عاشق باشد. زیرا خدا در او ...
عکس بلند

خدا مشتی خاک را برگرفت. می‌خواست لیلی را بسازد، ازخود در او دمید. و لیلی پیش از آنکه باخبرشود، عاشق شد سالیانی است که لیلی عشق می‌ورزد، لیلی باید عاشق باشد. زیرا خدا در او دمیده است و هرکه خدا در او بدمد، عاشق می‌شود. لیلی نامِ تمام دخترانِ سرزمین ...

۳ اسفند 1396
6K