نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لُرَم (۱ تصویر)

ادامه پست قبل... بی بی مریم بود که در جریان جنگ جهانی اول سفیر آلمان را از دست انگلیس و آمریکا در خانه شخصی خود چند ماه پناه داد و او را از راه عراق ...

ادامه پست قبل... بی بی مریم بود که در جریان جنگ جهانی اول سفیر آلمان را از دست انگلیس و آمریکا در خانه شخصی خود چند ماه پناه داد و او را از راه عراق به آلمان فرستاد تا امپراطور آلمان نشان مدال شجاعت به او بدهد. نشانی که به ...

۲۰ شهریور 1398
2K