نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لوصیفر (۱۳ تصویر)

آدم فضایی تو اتاقش نشسته بود و کتاب ترسناک میخوند. اونقدر از کتابی که میخوند وحشت کرده بود که رنگ سبزش کبود شده بود! نفس عمیق کشید... کتابو گذاشت روی میز کنارش. پتو رو تا ...

آدم فضایی تو اتاقش نشسته بود و کتاب ترسناک میخوند. اونقدر از کتابی که میخوند وحشت کرده بود که رنگ سبزش کبود شده بود! نفس عمیق کشید... کتابو گذاشت روی میز کنارش. پتو رو تا سرش بالا کشید و همونطور که از ترس میلرزید سعی میکرد به خودش دلداری بده، ...

۲۷ آذر 1396
6K
تو خونه تنها بودم و صدای کشیده شدن ناخون روی کابینتا رو قشنگ حس میکردم و تو ترسم فهمیدم شیطان چقدر تنهاست !!! و از تنهایی اش میناله !! -میم #لوصیفر #ariana

تو خونه تنها بودم و صدای کشیده شدن ناخون روی کابینتا رو قشنگ حس میکردم و تو ترسم فهمیدم شیطان چقدر تنهاست !!! و از تنهایی اش میناله !! -میم #لوصیفر #ariana

۲۷ آذر 1396
6K
معلم: من دویدم، تو دویدی، او دوید، مال چه زمانیه؟ شاگرد: مال زمانی که سر کوچه نذری میدادن :/ -میم #لوصیفر #halsey #هالزی

معلم: من دویدم، تو دویدی، او دوید، مال چه زمانیه؟ شاگرد: مال زمانی که سر کوچه نذری میدادن :/ -میم #لوصیفر #halsey #هالزی

۲۷ آذر 1396
10K
دنبال بهترین نباش دنبال یه آدم معمولی باش که سعی میکنه واست بهترین باشه♡ -میم #لوصیفر

دنبال بهترین نباش دنبال یه آدم معمولی باش که سعی میکنه واست بهترین باشه♡ -میم #لوصیفر

۲۷ آذر 1396
8K
ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت می گویند!💜 -میم #لوصیفر

ناشنوا باش وقتی همه از محال بودن آرزوهایت می گویند!💜 -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
5K
به پرسپولیس میگید لنگ به استقلال میگید کیسه لیگ برتره یا حموم عمومی؟😐 -میم #لوصیفر

به پرسپولیس میگید لنگ به استقلال میگید کیسه لیگ برتره یا حموم عمومی؟😐 -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
5K
خیلی سختع... بدونی دارع دروغ میگع ها ولی خودت و بزنی ب خریت و قبول کنی دروغاشو... فقط بخاطر بودن بیشترش تو زندگیت :) -میم #لوصیفر

خیلی سختع... بدونی دارع دروغ میگع ها ولی خودت و بزنی ب خریت و قبول کنی دروغاشو... فقط بخاطر بودن بیشترش تو زندگیت :) -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
5K
تو دنیایی که

تو دنیایی که "اسب آبی" تو خشکی زندگی میکنه و رنگشم طوسیه دیگه به کی میشه اعتماد کرد !☹️ -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
5K
یه ادم میتونه هم دوست داشته باشه هم بهت خیانت کنه، دقیقا همونطور که ما خدارو دوس داریم ولی گناه میکنیم:) -میم #لوصیفر #ariana #larry

یه ادم میتونه هم دوست داشته باشه هم بهت خیانت کنه، دقیقا همونطور که ما خدارو دوس داریم ولی گناه میکنیم:) -میم #لوصیفر #ariana #larry

۲۵ آذر 1396
6K
تو هٓمانی کِه دِلٓم لٓک زٓده لبخٓندش را آن کِه هٓرگِز نٓتوان یافت هٓمانٓندٓش را :) -میم #لوصیفر

تو هٓمانی کِه دِلٓم لٓک زٓده لبخٓندش را آن کِه هٓرگِز نٓتوان یافت هٓمانٓندٓش را :) -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
4K
‏قشنگ معلومه خدا وقتی خواسته منو درست کنه گفته بذار اینو خار دار درست کنم ببینم چجوری میشه:|| -میم #لوصیفر #corbyn #wdw

‏قشنگ معلومه خدا وقتی خواسته منو درست کنه گفته بذار اینو خار دار درست کنم ببینم چجوری میشه:|| -میم #لوصیفر #corbyn #wdw

۲۵ آذر 1396
2K
هیشکی دوست ندارع فقط بت عادت کردن -میم #لوصیفر

هیشکی دوست ندارع فقط بت عادت کردن -میم #لوصیفر

۲۵ آذر 1396
4K
[ حواست باشه به کی اعتماد میکنی، گاهی دندوناتم زبونتو گاز میگیرن :) ] -میم #لوصیفر

[ حواست باشه به کی اعتماد میکنی، گاهی دندوناتم زبونتو گاز میگیرن :) ] -میم #لوصیفر

۱۹ آذر 1396
6K