نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لوش (۱ تصویر)

شمه سره کلک ندارنه؟ معنی:خونه شما دروازه نداره؟ وقتی کسی در رو پشت سرش نبنده بکار میره... کلک#لوش#همون درازه میشه...

شمه سره کلک ندارنه؟ معنی:خونه شما دروازه نداره؟ وقتی کسی در رو پشت سرش نبنده بکار میره... کلک#لوش#همون درازه میشه...

۲۲ مرداد 1394
48