نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لشگر_جمل (۱ تصویر)

تو آمدی و شاخه ی طوبی ثمر گرفت آخر دعای سبز پیمبر اثر گرفت ای بانمک ترین پسر های #فاطمه تو آمدی و بوسه ز رویت پدر گرفت ای قوت همیشه ی بازوی مرتضی #فتح_الفتوح ...

تو آمدی و شاخه ی طوبی ثمر گرفت آخر دعای سبز پیمبر اثر گرفت ای بانمک ترین پسر های #فاطمه تو آمدی و بوسه ز رویت پدر گرفت ای قوت همیشه ی بازوی مرتضی #فتح_الفتوح کردی و لشگر جگر گرفت وقتی که می زنی به دل #لشگر_جمل دیگر نمی شود ...

۱ تیر 1395
2K