نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لب (۵ تصویر)

🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین ...

🔸ای #سهی_قامت_گلبوی #صنوبر بر ما #سایه_سرو_قدت دور مباد از سر ما 🔹هیچ نقاش چو #رخسار_تو_صورت_ننگاشت آفرین بر #قلم_صنعت_صورتگر ما 🔸روی تو #اختر_سعد است و مرا از #طالع روی آن نیست که #تابنده_شود_اختر_ما 🔹جرعه‌ای زان #لب-شیرین به لب ما نرسید تا لبالب نشد از #خون_جگر ساغر ما 🔸خود همین نام تمامم ...

۱ هفته پیش
6K
#صبح جامی‌ست پُر از حسِ هم‌ آغوشیِ #تو #لب بیَفزای بَر این #مَستیِ بی‌باده‌یِ ما...! #محمد_بزاز

#صبح جامی‌ست پُر از حسِ هم‌ آغوشیِ #تو #لب بیَفزای بَر این #مَستیِ بی‌باده‌یِ ما...! #محمد_بزاز

۲ هفته پیش
8K

"#دو سه بیتـ.ـے" بنویسم، #ڪه تو را مست.ڪنم ! #اول از "بیت.لبت" #با لب خود "وصف.ڪنم" ! #لب.تو "جام شراب "و #دهنت قند و عسـ.ـل ! #میل از این" قنـ.ـد و نباتـ.ـے " #ڪه در او هست.ڪنم ..!💋💋💋

۲۵ شهریور 1397
15K

"#دو سه بیتـ.ـے" بنویسم، #ڪه تو را مست.ڪنم ! #اول از "بیت.لبت" #با لب خود "وصف.ڪنم" ! #لب.تو "جام شراب "و #دهنت قند و عسـ.ـل ! #میل از این" قنـ.ـد و نباتـ.ـے " #ڪه در او هست.ڪنم ..!

۱۶ شهریور 1397
12K
#لب‌پروتوز😂😂 #مدادHB

#لب‌پروتوز😂😂 #مدادHB

۶ شهریور 1397
4K