نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبهایت (۸ تصویر)

امشب در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزن بوسه بوسه #عشق بنوشانم از جام #لبهایت، و #ملودی جانت را به تارهای #تنم پیوند بزن

امشب در مهتاب #آغوشت #پیراهن احساسم را کنار بزن بوسه بوسه #عشق بنوشانم از جام #لبهایت، و #ملودی جانت را به تارهای #تنم پیوند بزن

۱ هفته پیش
7K
به نامِ #لبهایت.. ترانه ای می‌نویسم! سرخ، صورتی، #بنفش، وسطر به سطر بوسه، تا مرهم شود؛ زمهریرِ زخمهای #دلتنگی را...

به نامِ #لبهایت.. ترانه ای می‌نویسم! سرخ، صورتی، #بنفش، وسطر به سطر بوسه، تا مرهم شود؛ زمهریرِ زخمهای #دلتنگی را...

۱۳ مرداد 1398
36
#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

۲۸ آبان 1397
37
#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

۱۱ خرداد 1397
18
#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

#دوست دارم انار لب هایم ترڪ بخورد #و دانه هاے دلم بریزد بیرون #دوست دارے #لبهایت #انارے شود...؟!

۲ آبان 1396
34
رای میدهم به #تـــــــــو به #چشمانت که جمهوری قلبم را ریاست کند به #موهایت که شورای شهر آشفته ی دلم را آرام کند و به #لبهایت که هر روز آینده ای بهتر را وعده دهد....

رای میدهم به #تـــــــــو به #چشمانت که جمهوری قلبم را ریاست کند به #موهایت که شورای شهر آشفته ی دلم را آرام کند و به #لبهایت که هر روز آینده ای بهتر را وعده دهد....

۲۰ تیر 1396
48
دهانم بوی بنفشه می دهد آنقدر که در دیار وحشیِ #آغوشت تو را نفس کشیدم گویی تمام دهلیزهایم به آرامش می خوانند سرکشیِ ریه هایم را و #لبهایم... بوته بوته #لبهایت را در خود می ...

دهانم بوی بنفشه می دهد آنقدر که در دیار وحشیِ #آغوشت تو را نفس کشیدم گویی تمام دهلیزهایم به آرامش می خوانند سرکشیِ ریه هایم را و #لبهایم... بوته بوته #لبهایت را در خود می گزد

۱ تیر 1396
25
🔻#نفســـ❤️ــــم 🔻پیشانی ام 🔻سجده گاه #لبهایت 🔻#چشمانم 🔻میعادگاه قدم هایت 🔻#دستانم 🔻تکیه گاه خستگیهایت 🔻و «#قلبم❤️» 🔻حریم #دلتنگیهایت❣

🔻#نفســـ❤️ــــم 🔻پیشانی ام 🔻سجده گاه #لبهایت 🔻#چشمانم 🔻میعادگاه قدم هایت 🔻#دستانم 🔻تکیه گاه خستگیهایت 🔻و «#قلبم❤️» 🔻حریم #دلتنگیهایت❣

۱۶ دی 1395
55