نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبخنــــــد (۲ تصویر)

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈💕✨ تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و میخنــــــدیــــــد🙊 ادا در مــــــی اورد ومیخنــــــدیــــــد🙊😋 راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ رو بهــــــم نمیکــــــرد🙈💕🌈 و نمیخنــــــدیــــــد🙊✨💕🌈 متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم اصــــــلا۔۔۔😹🍭💕💫 🍭💕💫منــــــم 😁 عاشــــــق لبخنــــــد ...

#قصــــــه_ے #خــــــوش #لبخنــــــد_من🌈💕✨ تــــــو روضــــــه بودیــــــم یــــــه پســــــر بچــــــه هــــــی نگــــــام میکــــــرد و میخنــــــدیــــــد🙊 ادا در مــــــی اورد ومیخنــــــدیــــــد🙊😋 راستشــــــو براتــــــون بگــــــمــــــ رو بهــــــم نمیکــــــرد🙈💕🌈 و نمیخنــــــدیــــــد🙊✨💕🌈 متوجهــــــش نمــــــے شــــــدم اصــــــلا۔۔۔😹🍭💕💫 🍭💕💫منــــــم 😁 عاشــــــق لبخنــــــد جادویــــــش شــــــدم😋🍭💕💫 هــــــر وقــــــت کــــــ روضــــــه بــــــود دنبــــــال او میگشتــــــم🙊✨💕🌈 پــــــر میکــــــردم کیفــــــمووو از ککــــــاووها😋🌈💕✨ ...

۱۱ آذر 1398
2K
❤️] … کجای #قصــــــه گــُـم شده ای که اینچنین بی پَــروا ریشه ی کهنِـه #دلتنگـــــــی را تا انتهایِ #دنیــــــــا همپای شبانه هایم کرده ای.....!! زیر سقفِ کدام #تـــــــرانه #پنهـــــــآن شدی که شاعرانه هایم را در ...

❤️] … کجای #قصــــــه گــُـم شده ای که اینچنین بی پَــروا ریشه ی کهنِـه #دلتنگـــــــی را تا انتهایِ #دنیــــــــا همپای شبانه هایم کرده ای.....!! زیر سقفِ کدام #تـــــــرانه #پنهـــــــآن شدی که شاعرانه هایم را در سکوتِ #همیشگــــــی انکار می کنی.... #مـــــــن #تــــــــــــو را در کدام #صحنــــــه پشـتِ کدام #دیوار ؛ ...

۲۴ آذر 1396
89