نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبخنــــد (۳ تصویر)

از #خــــدا برایمان #عشــق آرزو میکنم ….. از ان عشق هایی کـــه هــــر روز با #لبخنــــد از خــــواب بیدار شی و #بگیــــ … زنـدگــــی یـعـنـی #ایــن ،چقــــــــدر #خوشبختـــم … پ.ن (تو #شاد باش)

از #خــــدا برایمان #عشــق آرزو میکنم ….. از ان عشق هایی کـــه هــــر روز با #لبخنــــد از خــــواب بیدار شی و #بگیــــ … زنـدگــــی یـعـنـی #ایــن ،چقــــــــدر #خوشبختـــم … پ.ن (تو #شاد باش)

۲ اردیبهشت 1397
105
ما عاشقِ تو ایم و پشیمان نمی شویم! هر توبه نامه ایی که نوشتیم پاره کن .... #علی_مقیمی #سلامـــ امروزتون پر از #لبخنــــدِ مهربونه #خــــدا :)

ما عاشقِ تو ایم و پشیمان نمی شویم! هر توبه نامه ایی که نوشتیم پاره کن .... #علی_مقیمی #سلامـــ امروزتون پر از #لبخنــــدِ مهربونه #خــــدا :)

۵ شهریور 1396
98
#قهـــوه و #شــعر و #خیال ِ تو و این باد خنــــک باز #لبخنــــد بزن ، قهوه #شــــــــکر می خواهد #صفورا_یال_وردی

#قهـــوه و #شــعر و #خیال ِ تو و این باد خنــــک باز #لبخنــــد بزن ، قهوه #شــــــــکر می خواهد #صفورا_یال_وردی

۲ فروردین 1396
45