نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لبخند (۲۱۷۹ تصویر)

ای کاش ساعت ها به تار و پود قالی خیره شویم... در فکر #خوب_بودن غرق شویم و با قایق #مهربانی به سمت جزیره #کمک حرکت کنیم ... آتش فشان نادانی را با آتش نشانان #دانایی ...

ای کاش ساعت ها به تار و پود قالی خیره شویم... در فکر #خوب_بودن غرق شویم و با قایق #مهربانی به سمت جزیره #کمک حرکت کنیم ... آتش فشان نادانی را با آتش نشانان #دانایی خاموش کنیم... درخت #دوستی بنشانیم و میوه #محبت از درخت دوستیمان بچینیم... به یکدیگر #لبخند ...

21 ساعت پیش
4K
پسر داییم ۱۶ سالشه عکس گذاشته با سیگار زیرش نوشته تقاص رفتنتو ریه هام پس میده منم زیرش نوشتم

پسر داییم ۱۶ سالشه عکس گذاشته با سیگار زیرش نوشته تقاص رفتنتو ریه هام پس میده منم زیرش نوشتم "باباتم اینو میدونه یا خودم بگم بهش !!؟؟ " 55تا میس کال تو 2دقیقه باور نکردنیه 😐😂😂 #mahsa @mahsatex

1 روز پیش
3K
#لبخند تقدیم ب همه دخترا😝

#لبخند تقدیم ب همه دخترا😝

1 روز پیش
5K
#لبخند

#لبخند

1 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

2 روز پیش
6K
#لبخند

#لبخند

2 روز پیش
5K
#لبخند

#لبخند

2 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

2 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

2 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

3 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

3 روز پیش
3K
#لبخند

#لبخند

4 روز پیش
3K
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دار تلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆 🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دار تلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆 🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم☕ ️ ...

4 روز پیش
2K
#لبخند یاه یاه یاه😝

#لبخند یاه یاه یاه😝

4 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

4 روز پیش
4K
#لبخند

#لبخند

4 روز پیش
3K
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم☕️ یہ #موسیقے غمگین ...

4 روز پیش
4K
#لبخند خودم:یه بدبختم که با بقال سر کوچه قرار میزارم |:

#لبخند خودم:یه بدبختم که با بقال سر کوچه قرار میزارم |:

5 روز پیش
4K
یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه ...

یہ #وقتایے ڪہ #دلم میگیره…😞 #گریہ نمیڪنم یہ #لبخند ڪش دارتلخ میزنم😏 #پاهامو تڪون میدم‌…😶 با #موهام ور میرم…🙆🏻 بعد #پوست لبمو میڪنم👄 #بغضمو میخورم🙂 ڪہ یہ وقت #اشڪ نشہ…🙃 بعدپامیشم #خودمو تو آینہ نگاه میڪنم👀 یہ #لبخند دیگہ تحویل خودم میدم🙂 بعدشم یہ #چایے تلخ میریزم☕️ یہ #موسیقے غمگین ...

5 روز پیش
7K
#لبخند

#لبخند

5 روز پیش
4K