نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لباس_روحانی (۱ تصویر)

#روحــــــــانی_کیست؟ (متن زیر و بخونید) ⭕ ️هر کسی در #لباس_روحانی ، روحانی نیست... 🔴 هر کسی نامش #روحانی باشد، روحانی نیست... ✅ کسی روحانی است که مرامش، روحانی باشد... 🔵 هر کسی دغدغه شادی بابرگزاری ...

#روحــــــــانی_کیست؟ (متن زیر و بخونید) ⭕ ️هر کسی در #لباس_روحانی ، روحانی نیست... 🔴 هر کسی نامش #روحانی باشد، روحانی نیست... ✅ کسی روحانی است که مرامش، روحانی باشد... 🔵 هر کسی دغدغه شادی بابرگزاری #کنسرت دارد، روحانی نیست... ✅ کسی که #شادی_مردم را در #حل_مشکلات آن ها ببیند، روحانی ...

۲۳ بهمن 1396
137