نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

لات_های_بهشتی (۱ تصویر)

🕊🌹🕊🌹🕊 🌹🕊🌹🕊 🕊🌹🕊 🌹🕊 #لات_های_بهشتی #بهــــروز۱ نامش

🕊🌹🕊🌹🕊 🌹🕊🌹🕊 🕊🌹🕊 🌹🕊 #لات_های_بهشتی #بهــــروز۱ نامش " #بهروز" بود و شهرتش " #شیر سوار". الحق که اسم با مسمایی داشت. مگر نه اینکه گفته اند اسم " #مرد" باید با مسما باشد. بهروز هم " #مرد" بود و دل شیر داشت و سری نترس. قبل از انقلاب #لوطی بود. ...

۸ خرداد 1398
205