نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قیصر_امین (۷۴ تصویر)

درد های من جامه نیستند تا ز تن درآورم...! #قیصر_امین‌پور ‌ #دختـر_بهـ♡ـارے

درد های من جامه نیستند تا ز تن درآورم...! #قیصر_امین‌پور ‌ #دختـر_بهـ♡ـارے

۱ هفته پیش
5K
من به دست ِ تو آب می‌دهم تو به چشم ِ من آبرو بده من به چشم‌های بی‌قرار ِ تو قول می‌دهم ریشه‌های ِ ما به آب شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد؛ ما دوباره سبز ...

من به دست ِ تو آب می‌دهم تو به چشم ِ من آبرو بده من به چشم‌های بی‌قرار ِ تو قول می‌دهم ریشه‌های ِ ما به آب شاخه‌های ما به آفتاب می‌رسد؛ ما دوباره سبز می‌شویم. #قیصر_امین‌پور

۲ هفته پیش
6K
تویی بهانه ی آن ابرها که می‌گریند... بیا.... که صاف شود این هوای بارانی... #قیصر_امین‌پور

تویی بهانه ی آن ابرها که می‌گریند... بیا.... که صاف شود این هوای بارانی... #قیصر_امین‌پور

۲ هفته پیش
7K
حال من بد بود اما.. هیچ‌کس باور نداشت.. #قیصر_امین‌پور ‌‌‌‌‌‌‎

حال من بد بود اما.. هیچ‌کس باور نداشت.. #قیصر_امین‌پور ‌‌‌‌‌‌‎

۱ اسفند 1397
8K
تا خـــــــدا #بنده_نواز است به خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا خـــــــدا #بنده_نواز است به خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۱۱ بهمن 1397
9K
آدم‌هایی هستند در زندگیتان، نمی‌گویم خوبند یا بد.. چگالیِ وجودشان بالاست افکار حرف زدن رفتار محبت داشتنشان .. و هر جزئی از وجودشان امضادار است! یادت نمی‌رود 'هستن'‌هایشان را ، بس که حضورشان پررنگ است.. ...

آدم‌هایی هستند در زندگیتان، نمی‌گویم خوبند یا بد.. چگالیِ وجودشان بالاست افکار حرف زدن رفتار محبت داشتنشان .. و هر جزئی از وجودشان امضادار است! یادت نمی‌رود 'هستن'‌هایشان را ، بس که حضورشان پررنگ است.. ردِپا حک می‌کنند این‌ها روی دل و جانت بس که بلدند 'باشند' این آدم‌ها را، ...

۶ بهمن 1397
16K
گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟ شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟ پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟ #قیصر_امین پور

گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ مجال کو؟ شیرین من، برای غزل شور و حال کو؟ پر می‌زند دلم به هوای غزل، ولی گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟ #قیصر_امین پور

۲۰ دی 1397
3K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۱۱ دی 1397
8K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۱۰ دی 1397
14K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۹ دی 1397
7K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۸ دی 1397
16K
تا خــــ💚 ـــدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟ می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا خــــ💚 ـــدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز؟ می‌کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۸ دی 1397
13K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۸ دی 1397
10K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۶ دی 1397
5K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۵ دی 1397
6K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۵ دی 1397
8K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۴ دی 1397
10K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۴ دی 1397
13K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۴ دی 1397
12K
تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

تا #خـــــــدا #بنده_نواز است به #خلقش چه #نیاز؟ می‌کشم #ناز #یکی تا به #همه#ناز کنم …! #قیصر_امین‌_پور

۴ دی 1397
8K