نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قهوه_عربی (۲ تصویر)

#قهوه_عربی #دارچین

#قهوه_عربی #دارچین

۶ آبان 1396
26
نحوه سرو #قهوه_عربی: هنگامی که قهوه آماده سرو باشد آن را در ظرفی به نام «دله» ریخته و سپس این مراسم آئینی شیوه خاص فرد توزیع کننده آن ادامه می‌یابد. این فرد دله را در ...

نحوه سرو #قهوه_عربی: هنگامی که قهوه آماده سرو باشد آن را در ظرفی به نام «دله» ریخته و سپس این مراسم آئینی شیوه خاص فرد توزیع کننده آن ادامه می‌یابد. این فرد دله را در دست چپ و فنجان مخصوص قهوه نوشی (فنیان) را در دست راست گرفته، از سمت ...

۱۸ آبان 1394
9