نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قطع_نامه (۲ تصویر)

تنها پشتیبانی که دکتر#احمدی_نژاد در قضیه ی هسته ای داشت ، #مقام_معظم_رهبری حضرت امام #خامنه ای بود. خیلی ازمسئولین نظام می گفتند #خط_قرمزما #قطع_نامه است؛ ما باید تا جایی پیش برویم که قطعنامه صادر نکنند. ...

تنها پشتیبانی که دکتر#احمدی_نژاد در قضیه ی هسته ای داشت ، #مقام_معظم_رهبری حضرت امام #خامنه ای بود. خیلی ازمسئولین نظام می گفتند #خط_قرمزما #قطع_نامه است؛ ما باید تا جایی پیش برویم که قطعنامه صادر نکنند. اگر خواستند قطعنامه صادر کنند، ما باید کوتاه بیاییم. در غیر اینصورت ممکن است هر ...

۱ بهمن 1394
13
@rahimpour_azghadi ️ #امام (ره) در پیام #قطع_نامه فرمودند:

@rahimpour_azghadi ️ #امام (ره) در پیام #قطع_نامه فرمودند: "تاخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل بر این نمی شود که ما از #اصول خود عدول کنیم. همه ما مامور به ادای #تکلیف و وظیفه ایم نه مامور به نتیجه. اگر همه ی #انبیاء و #معصومین علیهم السلام در زمان و ...

۲۷ دی 1394
65