نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قضاوت_نکنیم (۸ تصویر)

ما بلد شدیم نقص‌ها را ببینیم... 🌸 از یک گل، خارهایش را؛ ❄ ️از یک برف، سرماخوردگی‌هایش را، 😊 از آدم‌ها هم ایرادهایش را... ✅ راستش را بخواهید هیچ کس کامل نیست! آدم‌ها کاش می‌فهمیدند ...

ما بلد شدیم نقص‌ها را ببینیم... 🌸 از یک گل، خارهایش را؛ ❄ ️از یک برف، سرماخوردگی‌هایش را، 😊 از آدم‌ها هم ایرادهایش را... ✅ راستش را بخواهید هیچ کس کامل نیست! آدم‌ها کاش می‌فهمیدند هرکسی از دیدگاه متفاوتی به آرامش خودش می‌نگرد. 🎀 به دیدگاه هم احترام بگذاریم، 🎀 ...

۲۵ اسفند 1397
13K
شخصی در میخانه می‌میرد و شخصی دیگر در مسجد شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود و دومی برای #دزدیدن کفش‌ها 🌸 پس انسان‌ها را #قضاوت_نکنیم؛ #قاضی_خداست... #خدا #الله #خداوند #پروردگار #مسجد #میخانه #نصیحت #قضاوت ...

شخصی در میخانه می‌میرد و شخصی دیگر در مسجد شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود و دومی برای #دزدیدن کفش‌ها 🌸 پس انسان‌ها را #قضاوت_نکنیم؛ #قاضی_خداست... #خدا #الله #خداوند #پروردگار #مسجد #میخانه #نصیحت #قضاوت #قضاوت_ممنوع #انسانیت #انسانم_آرزوست #انسان_باشیم #انسان #ریا #دورویی #تزویر #نفاق #عکس_نوشته #مذهبی کانال تلگرام🌸مهر بانو ۲۰۱۸🌸 ...

۱۸ آذر 1397
23K
#قضاوت_نکنیم ✨ قاضی خداست ✨ شخصی در ڪاباره میمیرد و شخصی دیگر در مسجد شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود و دومی برای دزدیدن ڪفشها پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

#قضاوت_نکنیم ✨ قاضی خداست ✨ شخصی در ڪاباره میمیرد و شخصی دیگر در مسجد شاید اولی برای نصیحت داخل رفته بود و دومی برای دزدیدن ڪفشها پس انسانها را به میل خود قضاوت نڪنیم ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

۱۱ شهریور 1397
10K
#داستان #قضاوت_نکنیم 📜روزے مردے نزد عارفے رفت و گفت: من چند ماهے است در محله اے خانه گرفته ام🏘 رو به روے خانه من یک دختر و مادرش زندگے مے کنند. هر روز و گاه ...

#داستان #قضاوت_نکنیم 📜روزے مردے نزد عارفے رفت و گفت: من چند ماهے است در محله اے خانه گرفته ام🏘 رو به روے خانه من یک دختر و مادرش زندگے مے کنند. هر روز و گاه نیز شب، مردان متفاوتے آن جا رفت و آمد دارند. مرا تحمل این اوضاع دیگر ...

۲۳ آذر 1396
9K
یکم احترام بزاریم بهم... یکم به خلوتهامون، به حالامون، به مودامون ، احترام بذاریم. یه وقت هایی ، فقط نگاه کنیم و رد شیم، یه وقت هایی حتی سعی کنیم که نگاه هم نکنیم. یه ...

یکم احترام بزاریم بهم... یکم به خلوتهامون، به حالامون، به مودامون ، احترام بذاریم. یه وقت هایی ، فقط نگاه کنیم و رد شیم، یه وقت هایی حتی سعی کنیم که نگاه هم نکنیم. یه وقت هایی انگار نشنیدیم.. یه وقت هایی بلند شیم و خداحافظی کنیم و بریم، مهم ...

۴ دی 1395
1K
یکم احترام بزاریم بهم... یکم به خلوتهامون، به حالامون، به مودامون ، احترام بذاریم. یه وقت هایی ، فقط نگاه کنیم و رد شیم، یه وقت هایی حتی سعی کنیم که نگاه هم نکنیم. یه ...

یکم احترام بزاریم بهم... یکم به خلوتهامون، به حالامون، به مودامون ، احترام بذاریم. یه وقت هایی ، فقط نگاه کنیم و رد شیم، یه وقت هایی حتی سعی کنیم که نگاه هم نکنیم. یه وقت هایی انگار نشنیدیم.. یه وقت هایی بلند شیم و خداحافظی کنیم و بریم، مهم ...

۳ دی 1395
5K
#قضاوت_نکنیم گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی اوتمام شود! حقیقت زندگی انسانها شایدبابرداشت شما از آن فرسنگهافاصله داشته باشد.! عَجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

#قضاوت_نکنیم گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی اوتمام شود! حقیقت زندگی انسانها شایدبابرداشت شما از آن فرسنگهافاصله داشته باشد.! عَجِّل لِوَلِیِّکَ الفَرَج

۱۹ آذر 1395
3K
اےجان دلم،اینومیگن،عشق،ن این عشقاےمجازے،تازشم حسود،مسود،نداشتہ بیدن باااو،،یڪےبیادعشق پاییز،رو،،ڪ،، ازدرختان برسنگفرش پیاده روهاااس،،وحقیقیست،جمع ڪنع،،همین... #سلام شڪوفہ ب فداتون عصرآدینہ ،برزیبارویان سرزمینم،خوش،شاد،واسہ اینڪہ،خستگے،وبیحوصلگیتون رفع شہ!!تقدیم باوجودم😍 #داستان_ڪوتاه. انسان سرمایه داری 💰در شهری زندگی میکرد اما به هیچ ...

اےجان دلم،اینومیگن،عشق،ن این عشقاےمجازے،تازشم حسود،مسود،نداشتہ بیدن باااو،،یڪےبیادعشق پاییز،رو،،ڪ،، ازدرختان برسنگفرش پیاده روهاااس،،وحقیقیست،جمع ڪنع،،همین... #سلام شڪوفہ ب فداتون عصرآدینہ ،برزیبارویان سرزمینم،خوش،شاد،واسہ اینڪہ،خستگے،وبیحوصلگیتون رفع شہ!!تقدیم باوجودم😍 #داستان_ڪوتاه. انسان سرمایه داری 💰در شهری زندگی میکرد اما به هیچ کسی ریالی کمک نمیکرد فرزندی هم نداشت وتنها با همسرش 🎎زندگی میکرد.... در عوض ...... ...

۳۰ مهر 1395
5K