نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قصاب_کاشانی (۸ تصویر)

شبم به فکر که شاید تو را به خواب ببینم زهی تصور باطل، که بی تو خواب ندارم ... #قصاب_کاشانی

شبم به فکر که شاید تو را به خواب ببینم زهی تصور باطل، که بی تو خواب ندارم ... #قصاب_کاشانی

۱ هفته پیش
5K
بیان کردم حدیث دوری و شـرح «شــب» هجـران ✰ پریشان کرد زلـف و گفت: از زلـفم پریشـانتـر...؟! #قصاب_کاشانی

بیان کردم حدیث دوری و شـرح «شــب» هجـران ✰ پریشان کرد زلـف و گفت: از زلـفم پریشـانتـر...؟! #قصاب_کاشانی

۲۵ مهر 1398
4K
یک دلِ مجروح با چندین غمِ او چون کند؟ میهمان بسیار و ما را خانه تنگ افتاده‌است! #قصاب_کاشانی

یک دلِ مجروح با چندین غمِ او چون کند؟ میهمان بسیار و ما را خانه تنگ افتاده‌است! #قصاب_کاشانی

۴ مهر 1398
3K
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم سودا چنین خوش‌ست، که یکجا کند کسی #قصاب_کاشانی

دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم سودا چنین خوش‌ست، که یکجا کند کسی #قصاب_کاشانی

۷ خرداد 1397
6K
بیان کردم حدیث دوری و شرح شب هجران پریشان کرد زلف و گفت: از زلفم پریــشان‌تر؟ #قصاب_کاشانی

بیان کردم حدیث دوری و شرح شب هجران پریشان کرد زلف و گفت: از زلفم پریــشان‌تر؟ #قصاب_کاشانی

۶ اردیبهشت 1397
15K
بیان کردم #حدیث دوری و شرح شبِ هجران پریشان کرد #زلف و گفت : از زلفم پریشانتر ؟ #قصاب_کاشانی

بیان کردم #حدیث دوری و شرح شبِ هجران پریشان کرد #زلف و گفت : از زلفم پریشانتر ؟ #قصاب_کاشانی

۶ آبان 1396
18K
#نسرین #نسرین_نانکلی #شعر #قصاب_کاشانی

#نسرین #نسرین_نانکلی #شعر #قصاب_کاشانی

۲۰ فروردین 1396
5K
غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی #قصاب_کاشانی

غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی #قصاب_کاشانی

۱۳ تیر 1394
856