نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_چهاردهم (۲۵ تصویر)

#جبهه_اقدام #بهشت_جهنمی #قسمت_چهاردهم از چهار سایت دیگر، سه تا درباره عرفان های شرقی و بودا و هندوئیسم است و فقط یک سایت درباره بهاییت است... این یعنی میخواهد اینطور جلوه دهد که ما مختاریم هر ...

#جبهه_اقدام #بهشت_جهنمی #قسمت_چهاردهم از چهار سایت دیگر، سه تا درباره عرفان های شرقی و بودا و هندوئیسم است و فقط یک سایت درباره بهاییت است... این یعنی میخواهد اینطور جلوه دهد که ما مختاریم هر دینی که بخواهیم را انتخاب کنیم. از تحلیل حرف هایش در کنار آموزه های بهاییت، ...

۲۲ شهریور 1397
36
#قسمت_چهاردهم هرچی بزرگ تر میشه شیطونتر میشه و خرابکاری هاش بیشتر اما اون اسم این کارا رو گذاشته اختراع کردن و خیلی هم حق به جانب

#قسمت_چهاردهم هرچی بزرگ تر میشه شیطونتر میشه و خرابکاری هاش بیشتر اما اون اسم این کارا رو گذاشته اختراع کردن و خیلی هم حق به جانب

۲۳ تیر 1397
22
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_سوم‌ بہ سمت بهنام برمیگردم و میگویم:پس لطفا بہ بابا بگید من اومدم! سرش را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهد:چشم. میخواهم از مغازہ خارج شوم ڪہ صداے زنگ موبایلِ ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_سوم‌ بہ سمت بهنام برمیگردم و میگویم:پس لطفا بہ بابا بگید من اومدم! سرش را بہ نشانہ ے مثبت تڪان میدهد:چشم. میخواهم از مغازہ خارج شوم ڪہ صداے زنگ موبایلِ مادرم مے آید،با عجلہ موبایل را از جیبِ مانتویم درمے آورم:بلہ! _الو ڪبڪِ من ڪجایے؟! ...

۱۰ فروردین 1397
161
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_دوم با تردید میگویم:مامان! بہ صورتم زل میزند:بلہ! صورتم را مظلوم میڪنم و آرام میگویم:میشہ با بابا حرف بزنے برم ڪلاس ڪنڪور؟! مادرم سریع از روے صندلے میشود و همانطور ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_دوم با تردید میگویم:مامان! بہ صورتم زل میزند:بلہ! صورتم را مظلوم میڪنم و آرام میگویم:میشہ با بابا حرف بزنے برم ڪلاس ڪنڪور؟! مادرم سریع از روے صندلے میشود و همانطور ڪہ دستانش را در هوا تڪان میدهد میگوید:خدا خیرت بدہ میدونے نمیذارہ! با ناراحتے میگویم:آخہ ...

۱۰ فروردین 1397
218
🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_اول رو بہ روے آینہ مے ایستم و مشغول مرتب ڪردن مقنعہ ام میشوم. سر خوش از بہ هم خوردن خواستگارے دیروز،دستم را بہ سمت موهایم مے برم و ڪامل ...

🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_چهاردهم‌ #بخش_اول رو بہ روے آینہ مے ایستم و مشغول مرتب ڪردن مقنعہ ام میشوم. سر خوش از بہ هم خوردن خواستگارے دیروز،دستم را بہ سمت موهایم مے برم و ڪامل زیر مقنعہ ام میدهمشان. _آیہ! بیا صُبونہ! همانطور ڪہ در آینہ خودم را نگاہ میڪنم ...

۱۰ فروردین 1397
84
✅ #قسمت_چهاردهم فصل دوم #شهرزاد 🔶 منتظر قسمت #آخر فصل دوم در کانال ما باشید ...👇👇 💦تَــرنم بـ`ـاران💦 https://telegram.me/bsran2

✅ #قسمت_چهاردهم فصل دوم #شهرزاد 🔶 منتظر قسمت #آخر فصل دوم در کانال ما باشید ...👇👇 💦تَــرنم بـ`ـاران💦 https://telegram.me/bsran2

۳ مهر 1396
16
#قسمت_چهاردهم فرود: من عاشق شدم. از همون وقتی که پا توی دفتر تبلیغاتی گذاشتم. عاشق نیلوفر شدم. خواهر تو! از جایش بلند شد و به من که بهت زده نگاهش می کردم گفت: فرود: خواهشا ...

#قسمت_چهاردهم فرود: من عاشق شدم. از همون وقتی که پا توی دفتر تبلیغاتی گذاشتم. عاشق نیلوفر شدم. خواهر تو! از جایش بلند شد و به من که بهت زده نگاهش می کردم گفت: فرود: خواهشا اینجوری نگام نکن، بذار ادامه اشو بگم. هیچ وقت به عشق در یک نگاه اعتقاد ...

۲۹ مرداد 1396
106
‍ ✅⁣✅⁣✅ #یادداشت_رشد ☸️ عنوان یادداشت: 💠 #تجربه_ای_به_طعم_استانبول 📌#قسمت_چهاردهم ⁣📝 بازگشت تنوع به زمین خالص شده... ✴️✴️✴️یک‌بار اُنور، دوست اهل شهر آماسیه، ناهار را آماده کرد. انور آشپز قابلی است و از هیچ، غذایی جذاب ...

‍ ✅⁣✅⁣✅ #یادداشت_رشد ☸️ عنوان یادداشت: 💠 #تجربه_ای_به_طعم_استانبول 📌#قسمت_چهاردهم ⁣📝 بازگشت تنوع به زمین خالص شده... ✴️✴️✴️یک‌بار اُنور، دوست اهل شهر آماسیه، ناهار را آماده کرد. انور آشپز قابلی است و از هیچ، غذایی جذاب آماده می‌سازد. چه رسد به آنکه صبح خرید هم کرده باشد. با انور و فیاض، ...

۲۹ تیر 1396
48
💕💕💕 #قسمت_چهاردهم #چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن رفتم سمت دفتر بسیج خواهران و دیدم بیرون پایگاه زهرا داره یه سری پرونده به آقا سید میده و باهم حرف هم میزنن. اصلا وقتی زهرا رو میدیدم سرم سوت میکشید😔 دلم ...

💕💕💕 #قسمت_چهاردهم #چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن رفتم سمت دفتر بسیج خواهران و دیدم بیرون پایگاه زهرا داره یه سری پرونده به آقا سید میده و باهم حرف هم میزنن. اصلا وقتی زهرا رو میدیدم سرم سوت میکشید😔 دلم میخواست خفش کنم😠 وارد دفتر بسیج شدم و دیدم سمانه نشسته: -سلام سمی -اااا...سلام ریحان ...

۱۷ تیر 1396
31
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_چهاردهم خب کیا بستنی میخوان؟دستا بالا! شروع کردم به نوشتن. حالا کیا ذرت مکزیکی میخوان؟دستا بالا! دوباره اسمارو نوشتم. رسیدیم پیش اون بستنی فروشیه و موقعش رسیده بود که من پیاده بشم و ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_چهاردهم خب کیا بستنی میخوان؟دستا بالا! شروع کردم به نوشتن. حالا کیا ذرت مکزیکی میخوان؟دستا بالا! دوباره اسمارو نوشتم. رسیدیم پیش اون بستنی فروشیه و موقعش رسیده بود که من پیاده بشم و برم بخرم. برای بار آخر اسما رو خوندم:فاطمه و فاطیما و بهار و نیلوفر و ...

۲۰ اسفند 1395
193
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_چهاردهم خب کیا بستنی میخوان؟دستا بالا! شروع کردم به نوشتن. حالا کیا ذرت مکزیکی میخوان؟دستا بالا! دوباره اسمارو نوشتم. رسیدیم پیش اون بستنی فروشیه و موقعش رسیده بود که من پیاده بشم و ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_چهاردهم خب کیا بستنی میخوان؟دستا بالا! شروع کردم به نوشتن. حالا کیا ذرت مکزیکی میخوان؟دستا بالا! دوباره اسمارو نوشتم. رسیدیم پیش اون بستنی فروشیه و موقعش رسیده بود که من پیاده بشم و برم بخرم. برای بار آخر اسما رو خوندم:فاطمه و فاطیما و بهار و نیلوفر و ...

۶ اسفند 1395
37
#قسمت_چهاردهم مادرم گفت:بهتری؟ فقط نگاهش کردم.همیشه زیبا بود.آنقدر که همیشه فقط دلم میخواست نگاهش کنم. به خاطر من آمده بود؟آن هم در خانه ای که قسم خورده بود، دیگر پایش رانگذارد؟ پس دوستم داشت.مثل وقتی ...

#قسمت_چهاردهم مادرم گفت:بهتری؟ فقط نگاهش کردم.همیشه زیبا بود.آنقدر که همیشه فقط دلم میخواست نگاهش کنم. به خاطر من آمده بود؟آن هم در خانه ای که قسم خورده بود، دیگر پایش رانگذارد؟ پس دوستم داشت.مثل وقتی کوچک بودم و او شاد بود و امیدوار.از صبح تا شب، پشت ماشین تایپ قدیمی، ...

۲۷ دی 1395
70
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_چهاردهم : نبرد صفین روز بروز شدیدتر میشد و چون مسلم بود که جز شمشیر چیز دیگری میان دو سپاه حکم نخواهد کرد لذا تصمیم گرفته شد که جنگ ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_چهاردهم : نبرد صفین روز بروز شدیدتر میشد و چون مسلم بود که جز شمشیر چیز دیگری میان دو سپاه حکم نخواهد کرد لذا تصمیم گرفته شد که جنگ را ادامه دهند تا ببینند فتح و ظفر از آن کیست بدین جهت هر روز ...

۵ دی 1395
312
✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_چهاردهم .. لباس ساده و محجبی را انتخاب کردم و همراه سلما وقت آرایشگاه گرفتیم. آن روز از ظهر آرایشگاه بودم.👰🏻 آرایش ساده و ملایمی را به خواست من به چهره ام داد ...

✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_چهاردهم .. لباس ساده و محجبی را انتخاب کردم و همراه سلما وقت آرایشگاه گرفتیم. آن روز از ظهر آرایشگاه بودم.👰🏻 آرایش ساده و ملایمی را به خواست من به چهره ام داد و روسری لبنانی کار شده و سفیدی را روی لباس پوشیدم و موهایم را پنهان ...

۲۲ آذر 1395
24
سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روابط خارجی . . #قسمت_چهاردهم: 4- تألیف قلوب (ابزار اقتصادی) یکی از تکنیک های مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای ...

سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در روابط خارجی . . #قسمت_چهاردهم: 4- تألیف قلوب (ابزار اقتصادی) یکی از تکنیک های مؤثر در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدف ها و تأمین منافع، استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی است. در این ...

۲۱ آذر 1395
102
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_چهاردهم : پس از رفتن زبیر از سپاه جمل، پسرش عبدالله به دستور #عایشه لشگریان جمل را فرمان داد تا سپاهیان علی علیه السلام را تیرباران کنند و عساکر ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_شانزدهم : #جنگ_جمل #قسمت_چهاردهم : پس از رفتن زبیر از سپاه جمل، پسرش عبدالله به دستور #عایشه لشگریان جمل را فرمان داد تا سپاهیان علی علیه السلام را تیرباران کنند و عساکر کوفه نیز بانگ بر آورده و از آنحضرت اجازه جنگ خواستند. علی علیه السلام که ...

۴ آذر 1395
121
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_ششم : خدمات نظامی علی علیه السلام #قسمت_چهاردهم : ادامه #غزوه_خیبر : حسان بن ثابت انصاری می گوید: و کان علی ارمد العین یبتغی‏ دواء فلما لم یحس مداویا شفاه رسول الله ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_ششم : خدمات نظامی علی علیه السلام #قسمت_چهاردهم : ادامه #غزوه_خیبر : حسان بن ثابت انصاری می گوید: و کان علی ارمد العین یبتغی‏ دواء فلما لم یحس مداویا شفاه رسول الله منه بتفلة فبورک مرقیا و بورک راقیا و قال ساعطی الرایة الیوم صارما کمیا محبا ...

۳۱ مرداد 1395
82
#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن #قسمت_چهاردهم #بازار_مسگرها :

#استان_یزد و جاذبه های #گردشگری آن #قسمت_چهاردهم #بازار_مسگرها : "بازار مسگرها" از بازارهای #سنتی و قدیمی شهر یزده که در اون انواع مصنوعات #مسی و فلزی ساخته و عرضه می شن. صنایع دستی تزئینی، ظروف آشپزخانه و ابزار آلات کشاورزی از محصولاتی هستن که در این بازار به فروش می ...

۲۴ اردیبهشت 1395
33
به نام خدا #تاریخ_مستطاب_آمریکا راویتی طنز از جنایات رژیم خبیث آمریکا #قسمت_چهاردهم؛ برده داری، می صرفه، نمی صرفه!!! . . . #مرگ_بر_آمریکا #بزک_آمریکا_ممنوع #مذاکره_با_آمریکا_ممنوع #بی_نفع_و_با_ضرر #بصیرت_افزائی #بسیج_سایبری #حق_پایدار_است

به نام خدا #تاریخ_مستطاب_آمریکا راویتی طنز از جنایات رژیم خبیث آمریکا #قسمت_چهاردهم؛ برده داری، می صرفه، نمی صرفه!!! . . . #مرگ_بر_آمریکا #بزک_آمریکا_ممنوع #مذاکره_با_آمریکا_ممنوع #بی_نفع_و_با_ضرر #بصیرت_افزائی #بسیج_سایبری #حق_پایدار_است

۶ اردیبهشت 1395
41
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_چهاردهم #رضیه در صفت رضا، آن قدر رضای حضرت زهرای مریضه سلام الله علیها مثال زدنی است که برای این صفت نیک ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_چهاردهم #رضیه در صفت رضا، آن قدر رضای حضرت زهرای مریضه سلام الله علیها مثال زدنی است که برای این صفت نیک ایشان، چندین لقب ذکر شده است. «راضیه» «مرضیه» و «رضیه》 #فاطمه، #راضی در برابر همه ...

۱ اردیبهشت 1395
82