نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_هفتادوسه (۱ تصویر)

#شیداوصوفی#ادامه73/بخش سوم#چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستایثربی @yasrebi_chista گفتم :حالا نقشه ی تو و آرش چیه؟..گفت: تو منصورو میکشی!...گفتم ؛ شوخی میکنی؟ گفت؛ نمیتونه کار ما باشه ...دنبال یه غریبه میگشتیم ؛ تو رو پیدا کردیم.کار ...

#شیداوصوفی#ادامه73/بخش سوم#چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستایثربی @yasrebi_chista گفتم :حالا نقشه ی تو و آرش چیه؟..گفت: تو منصورو میکشی!...گفتم ؛ شوخی میکنی؟ گفت؛ نمیتونه کار ما باشه ...دنبال یه غریبه میگشتیم ؛ تو رو پیدا کردیم.کار سختی نیست....فقط میری خونه ش و میگی همه چیزو میدونی..و اینکه قبل انقلاب همه جا ...

۱۱ اسفند 1394
43