نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

قسمت_هشتم (۴۲ تصویر)

فیلم ایرانی در این قسمت به فیلم ترکی تغییر کرد این دختره دوست رعنا بارداره 😐😐😏😏😂 #رقص_روی_شیشه #قسمت_هشتم #موقت

فیلم ایرانی در این قسمت به فیلم ترکی تغییر کرد این دختره دوست رعنا بارداره 😐😐😏😏😂 #رقص_روی_شیشه #قسمت_هشتم #موقت

۲۳ اردیبهشت 1398
14K
#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_هشتم فردا به دفتر سرک می‌کشم، نیامده است. ظهر که سراغش را می‌گیرم؛ سرماخورده و افتاده است به جا. پس فردا می‌بینمش. صورتش سـرخ تب اسـت. پشـت میکروفون هم که حرف می‌زند صدای ...

#از_کدام_سو #داستانی_تربیتی #قسمت_هشتم فردا به دفتر سرک می‌کشم، نیامده است. ظهر که سراغش را می‌گیرم؛ سرماخورده و افتاده است به جا. پس فردا می‌بینمش. صورتش سـرخ تب اسـت. پشـت میکروفون هم که حرف می‌زند صدای گرفته‌ای دارد. لباسـش را می‌دهم. لباسـم را شسته و اتو شده، بی‌حرف، تحویل می‌گیرم. پسفـردا ...

۲۴ آذر 1397
19K
•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_هشتم افشین شاکی شده بود،میگفت:گفتی ازعلاقه حرف نزن گفتم چشم! اما الان تا میخوام حرفی بزنم،خداحافظی میکنی میری..! هر سری یه بهانه می آوردم براش.. بهش نگفتم میخوام برای همیشه از مجازی ...

•●❥ ❥●• #جبهه_اقدام #قسمت_هشتم افشین شاکی شده بود،میگفت:گفتی ازعلاقه حرف نزن گفتم چشم! اما الان تا میخوام حرفی بزنم،خداحافظی میکنی میری..! هر سری یه بهانه می آوردم براش.. بهش نگفتم میخوام برای همیشه از مجازی برم،چون میترسیدم با حرفاش وسوسه ام کنه..! بالاخره موفق شدم تایم رو به یک ربع ...

۲۱ مهر 1397
7K
#قسمت_هشتم وقتی اون خوابه و تو ساعت ها بالا سرش هستی و با لذت به ثمره وجودت نگاه میکنی

#قسمت_هشتم وقتی اون خوابه و تو ساعت ها بالا سرش هستی و با لذت به ثمره وجودت نگاه میکنی

۲۳ تیر 1397
3K
●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_سوم میدانم پس از هر سختے آسانیست عزیزم،این هایے ڪہ من میبینم سختے نیست! من ڪم طاقتم! دوبارہ قرآن را باز ڪردم و دو آیہ ے آخر را خواندم: ...

●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_سوم میدانم پس از هر سختے آسانیست عزیزم،این هایے ڪہ من میبینم سختے نیست! من ڪم طاقتم! دوبارہ قرآن را باز ڪردم و دو آیہ ے آخر را خواندم: _ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، وَإِلَے رَبِّڪَ فَارْغَبْ نتوانستم تاب بیاورم دوبارہ بہ سجدہ رفتم و ...

۴ فروردین 1397
23K
●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_دوم بہ سمت پدرم برگشتم و درحالے ڪہ سعے میڪردم خونسردے خودم را حفظ ڪنم گفتم:سلام بابا! پدرم بدون حرف دستم را گرفت،صورتش سرخ شدہ بود؛با حرص گفت:این پسرہ ...

●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_دوم بہ سمت پدرم برگشتم و درحالے ڪہ سعے میڪردم خونسردے خودم را حفظ ڪنم گفتم:سلام بابا! پدرم بدون حرف دستم را گرفت،صورتش سرخ شدہ بود؛با حرص گفت:این پسرہ ڪے بود؟! خونسرد گفتم:مفصلہ بریم خونہ میگم! دستم را پیچاند و فریاد زد:داستان آشنایے تونو ...

۴ فروردین 1397
22K
●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_اول با شڪ نگاهش ڪردم. دو دل بودم! انگار ڪسے درونم میگفت توجهے نڪن و بہ خانہ برو ولے ڪسے دیگر میگفت ببین او ڪیست! ساڪت نگاهم میڪرد. نگاهے ...

●○• 🌹نـــ✒ــون وَ الْــــقَــلَــم🌹 #آیه_های_جنون #قسمت_هشتم #بخش_اول با شڪ نگاهش ڪردم. دو دل بودم! انگار ڪسے درونم میگفت توجهے نڪن و بہ خانہ برو ولے ڪسے دیگر میگفت ببین او ڪیست! ساڪت نگاهم میڪرد. نگاهے بہ اطرافم انداختم و چند قدم بہ طرفش برداشتم. بے حرڪت همانطور بہ ماشین تڪیہ ...

۴ فروردین 1397
11K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش اول 🍁قسمت هفتم ▪️جزع وگریه کردن یکی از شعائرسیدالشهدا علیه السلام که برآن تاکید شده و اعظم شعائرهست و اهل بیت علیهم السلام درکلام وعملشان مداومت داشته شعیره گریه هست اشک ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش اول 🍁قسمت هفتم ▪️جزع وگریه کردن یکی از شعائرسیدالشهدا علیه السلام که برآن تاکید شده و اعظم شعائرهست و اهل بیت علیهم السلام درکلام وعملشان مداومت داشته شعیره گریه هست اشک برسیدالشهدا علیه السلام دوای هردرد است اشک براو ثوابش بی حساب است نصرت اهل بیت ...

۲ مهر 1396
5K
#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش اول 🍁قسمت هشتم ▪️جزع وگریه کردن یکی از شعائرسیدالشهدا علیه السلام که برآن تاکید شده و اعظم شعائرهست و اهل بیت علیهم السلام درکلام وعملشان مداومت داشته شعیره گریه هست اشک ...

#حی_علی_العزا_فی_ماتم_الحسین 🍂فصل اول 🌱بخش اول 🍁قسمت هشتم ▪️جزع وگریه کردن یکی از شعائرسیدالشهدا علیه السلام که برآن تاکید شده و اعظم شعائرهست و اهل بیت علیهم السلام درکلام وعملشان مداومت داشته شعیره گریه هست اشک برسیدالشهدا علیه السلام دوای هردرد است اشک براو ثوابش بی حساب است نصرت اهل بیت ...

۳۰ شهریور 1396
6K
#تقوا_در_فضای_مجازی #قسمت_هشتم منبع پست های تقوا در فضای مجازی : 👇 🏻 👇 🏻 👇 🏻 https://www.instagram.com/taghvamajazi/

#تقوا_در_فضای_مجازی #قسمت_هشتم منبع پست های تقوا در فضای مجازی : 👇 🏻 👇 🏻 👇 🏻 https://www.instagram.com/t...

۱۰ شهریور 1396
3K
#جهاد_شناسی #قسمت_هشتم

#جهاد_شناسی #قسمت_هشتم

۳۰ تیر 1396
4K
🌹#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 🌺✍ #قسمت_هشتم -ولی ندارہ که. اینهمه راہ اومدی بعد یه نماز نمیخوای بخونی؟؟ -نمیدونم چی بگم... تو نماز خوندن بهم یاد میدی؟!😶 -چرا که یاد نمیدم گلم☺با افتخار آجی جون.😊😊 سمانه هم همه ...

🌹#چند_دقیقه_دلت_را_آرام_کن 💞 🌺✍ #قسمت_هشتم -ولی ندارہ که. اینهمه راہ اومدی بعد یه نماز نمیخوای بخونی؟؟ -نمیدونم چی بگم... تو نماز خوندن بهم یاد میدی؟!😶 -چرا که یاد نمیدم گلم☺با افتخار آجی جون.😊😊 سمانه هم همه چیزوبا دقت بهم یاد میداد و منم کم کم یادم میومد ذکرها و نحوہ گفتنش ...

۳۱ خرداد 1396
10K
Elnaz: Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_هشتم یهو زد به صورتش و گفت: ای وای! با اون ضربه محکمی که به صورت سفیدش زد,حتا من دردم گرفت چه برسه به خودش. خواهرش فورا ازش پرسید:چیشده فاطیما؟ _فاطمه دیدی ...

Elnaz: Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_هشتم یهو زد به صورتش و گفت: ای وای! با اون ضربه محکمی که به صورت سفیدش زد,حتا من دردم گرفت چه برسه به خودش. خواهرش فورا ازش پرسید:چیشده فاطیما؟ _فاطمه دیدی فهمیدن! +کی فهمید؟چی فهمید؟درست حرف بزن بفهمم چی میگی؟ فاطیما همونطور که داشت میومد سمت ...

۱۶ اسفند 1395
8K
Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_هشتم یهو زد به صورتش و گفت: ای وای! با اون ضربه محکمی که به صورت سفیدش زد,حتا من دردم گرفت چه برسه به خودش. خواهرش فورا ازش پرسید:چیشده فاطیما؟ _فاطمه دیدی فهمیدن! ...

Elnaz: #آوارگان_در_راه_آمریکا #قسمت_هشتم یهو زد به صورتش و گفت: ای وای! با اون ضربه محکمی که به صورت سفیدش زد,حتا من دردم گرفت چه برسه به خودش. خواهرش فورا ازش پرسید:چیشده فاطیما؟ _فاطمه دیدی فهمیدن! +کی فهمید؟چی فهمید؟درست حرف بزن بفهمم چی میگی؟ فاطیما همونطور که داشت میومد سمت صندلی ...

۲۳ بهمن 1395
4K
@dargirkhaterat😔💔 #قسمت_هشتم اومدن کتایون به همون یکبار ختم نشد. هفته ای یکبار به بهونه های مختلف میومد مغازه ایرج, براش غذا میاورد, چایی میریخت, با خنده دلبری میکرد, از مشکلاتش میگفت و براش دردودل میکرد. ...

@dargirkhaterat😔💔 #قسمت_هشتم اومدن کتایون به همون یکبار ختم نشد. هفته ای یکبار به بهونه های مختلف میومد مغازه ایرج, براش غذا میاورد, چایی میریخت, با خنده دلبری میکرد, از مشکلاتش میگفت و براش دردودل میکرد. اومدن هایی که ایراندخت از هیچکدومشون باخبر نشد. ایرج وجدانشو اینجوری قانع میکرد که: خب ...

۲۰ دی 1395
2K
💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور یه عده دختر و پسر رو ...

💔 #تنها_عشق_زندگیم #قسمت_هشتم ♦️دستشو کشیدم و با خودم بردم.یه خرده که جلوتر رفتیم،صدای دست زدن و خوندن شنیدیم!انگار یه عده داشتن آواز می خوندن رفتیم اون طرف از دور یه عده دختر و پسر رو دیدیم که دور هم جمع شدن و دارن آواز می خونن و دست می زنن ...

۹ دی 1395
259
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هشتم : مدت این جنگ در کتب تاریخی، بنا به حسابهای مختلف که شروع آن را از شوال سال 36 (موقع خروج علی علیه السلام از کوفه) و یا ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هجدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هشتم : مدت این جنگ در کتب تاریخی، بنا به حسابهای مختلف که شروع آن را از شوال سال 36 (موقع خروج علی علیه السلام از کوفه) و یا از غره صفر سال 37 دانسته‏اند، از 12 الی 18 ما ثبت شده است. این ...

۲۷ آذر 1395
4K
✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_هشتم .. سکوت را صالح شکست. ــ نمی خواید سوال آقاجونم رو جواب بدید؟😅 ــ بله؟؟؟!!! لبخندی زد و گفت: ــ شما مشکلی با شغل من ندارید؟😊 ــ نه... از جواب سریعم خنده ...

✔ #رمان_عاشقانه_از_سوریه_تا_منا❣ #قسمت_هشتم .. سکوت را صالح شکست. ــ نمی خواید سوال آقاجونم رو جواب بدید؟😅 ــ بله؟؟؟!!! لبخندی زد و گفت: ــ شما مشکلی با شغل من ندارید؟😊 ــ نه... از جواب سریعم خنده اش گرفت. خودم را جمع کردم و گفتم: ــ البته که سخته اما... خودم عضو ...

۱۸ آذر 1395
4K
سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هشتم : عمرو که دید معاویه میخواهد او را بدون هیچ قید و شرطی در این امر خطیر (جنگ با علی) وارد نماید، زبان به مدح و ثنای علی ...

سلسله پستهای #زندگی_نامه_امیرالمؤمنین_حیدر_از_ولادت_تا_شهادت #فصل_هفدهم : #جنگ_صفین #قسمت_هشتم : عمرو که دید معاویه میخواهد او را بدون هیچ قید و شرطی در این امر خطیر (جنگ با علی) وارد نماید، زبان به مدح و ثنای علی علیه السلام گشود و خدمات او را در پیشرفت اسلام بیان کرده و رشادتهایش را ...

۱۷ آذر 1395
6K
سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_هشتم : از نظر تاریخی، پس از هجرت ...

سلسه پستهای #سیره_پیامبر_اعظم در روابط خارجی به مناسبت ایام جانگداز رحلت(شهادت) پیامبر مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه و آله و سلم . . #قسمت_هشتم : از نظر تاریخی، پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه جنگ هایی رخ داد. پیامبر(ص) پس از این جنگها که حدود شش ...

۱۴ آذر 1395
3K